letadlo bitva6. května 2017 se pod záštitou Ministra obrany České republiky MgA. Martina Stropnického uskutečnila část oslav 72. výročí osvobození Olomouce.  Za pořadatelství Technického muzea Olomouc - muzea 1. čs. tankové samostatné obrněné brigády, Vojenského opravárenského podniku Nový Jičín, Vojenské nemocnice Olomouc, Olomouckého kraje, Čs. obce legionářské a 153. ženijního praporu Olomouc proběhla ukázka bitvy s dobytím protilehlého břehu řeky s představením odsunu raněných do polní nemocnice. Akce se mohla pochlubit atraktivní ukázkou letecké podpory pozemní operace a následného leteckého střetnutí. Za velmi příznivého počasí se sešlo odhadem na 1 500 diváků.

usa vojensky pridelenecVe dnech 23. - 25. dubna 2017 zavítal na návštěvu Olomouce americký vojenský přidělenec pro obranu a vzdušné síly plk. Mark A. Wootan s chotí. Jeho třídenní pobyt zahrnoval bohatý program: první den návštěvy byl v doprovodu ředitele Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. Martina Svobody přijat primátorem Statutárního města Olomouc Antonínem Staňkem.  Magistrát města pečuje o pomník padlých amerických letců na neředínském hřbitově, který pak plk. Wootan týž den odpoledne navštívil, stejně jako později i pomníky amerických letců v Troubkách a Rokytnici u Přerova. Mimo uvedené pan primátor převzal společně s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem záštitu nad vzpomínkovým večerem konaným v pondělí 24. dubna  na počest vojenského amerického kaplana českého původu Emila Kapauna, který padl v době korejské války, byl nedávno oceněn americkou Medailí cti a připravuje se jeho blahořečení.

pevnostV objektu Interaktivního muzea vědy Pevnost poznání se opět po roce bude konat akce u přiležitosti Evropského dne melanomu PEVNOST PROTI RAKOVINĚ pod záštitou Vojenské nemocnice Olomouc. V termínu 22. - 23. dubna 2017 od 10:00 - 17:00 hodin Vás srdečně zveme k vyšetření pigmentových znamének a k získání nových informací ohledně péče o kůži.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Pevnost_proti_rakovine_web.jpg)Plakát[ ]340 kB

podpis smlouvy 12. února 2017 byla děkanem Lékařské fakulty Univerzity Palackého prof. MUDr. Milanem Kolářem, Ph.D. a ředitelem Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. MUDr. Martinem Svobodou podepsána aktualizovaná smlouva o vzdělávání studentů olomoucké lékařské fakulty ve vojenské nemocnici. Smlouva rozšiřuje vzdělávání o další obory včetně nově vybudovaného oddělení následné intenzivní péče pro děti. Dalším přínosem je administrativní sjednocení a zjednodušení celého procesu spolupráce. Smlouva potvrzuje spolupráci i ve výuce anglicky hovořících studentů. Profesor Kolář zdůraznil potřebu dostatečné základny pro praktickou výuku studentů zvláště v podmínkách neustálé redukce lůžkových kapacit, kterou s sebou nese zkracování doby hospitalizace a jiná kritéria úhrady. Dále poukázal na skutečnost, že vojenská nemocnice jako zařízení menšího typu je ideálním představitelem méně specializované medicíny, kde jsou obory pojímány více celostně a v souvislostech, než je tomu ve specializovaných zařízeních. Ředitel nemocnice plk. Svoboda ocenil zvyšující se kvalitu studentů olomoucké fakulty, která je i pro lékaře nemocnice závazkem dalšího vlastního vzdělávání, mají-li být stáže studentů v nemocnici přínosné. Nemocnice považuje výuku studentů a vůbec spolupráci s Univerzitou Palackého za prestižní záležitost a je potěšující, že v evaluačních dotaznících je studenty hodnocena velmi příznivě. 

podpis smlouvy 2

Z jiných zdrojů: http://www.zurnal.upol.cz/nc/funkce/zprava/clanek/v-pristim-akademickem-roce-se-medikum-otevrou-dalsi-specializacni-oddeleni-vojenske-ne/ 

otevrenoVzhledem k poklesu výskytu chřipky u dospělých a po konzultaci s hygienikem ruším dnešním dnem (16. 1. 2017) zákaz návštěv na lůžkových odděleních Vojenské nemocnice Olomouc.

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda, ředitel VN Olomouc