podpis smlouvy 12. února 2017 byla děkanem Lékařské fakulty Univerzity Palackého prof. MUDr. Milanem Kolářem, Ph.D. a ředitelem Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. MUDr. Martinem Svobodou podepsána aktualizovaná smlouva o vzdělávání studentů olomoucké lékařské fakulty ve vojenské nemocnici. Smlouva rozšiřuje vzdělávání o další obory včetně nově vybudovaného oddělení následné intenzivní péče pro děti. Dalším přínosem je administrativní sjednocení a zjednodušení celého procesu spolupráce. Smlouva potvrzuje spolupráci i ve výuce anglicky hovořících studentů. Profesor Kolář zdůraznil potřebu dostatečné základny pro praktickou výuku studentů zvláště v podmínkách neustálé redukce lůžkových kapacit, kterou s sebou nese zkracování doby hospitalizace a jiná kritéria úhrady. Dále poukázal na skutečnost, že vojenská nemocnice jako zařízení menšího typu je ideálním představitelem méně specializované medicíny, kde jsou obory pojímány více celostně a v souvislostech, než je tomu ve specializovaných zařízeních. Ředitel nemocnice plk. Svoboda ocenil zvyšující se kvalitu studentů olomoucké fakulty, která je i pro lékaře nemocnice závazkem dalšího vlastního vzdělávání, mají-li být stáže studentů v nemocnici přínosné. Nemocnice považuje výuku studentů a vůbec spolupráci s Univerzitou Palackého za prestižní záležitost a je potěšující, že v evaluačních dotaznících je studenty hodnocena velmi příznivě. 

podpis smlouvy 2

Z jiných zdrojů: http://www.zurnal.upol.cz/nc/funkce/zprava/clanek/v-pristim-akademickem-roce-se-medikum-otevrou-dalsi-specializacni-oddeleni-vojenske-ne/ 

otevrenoVzhledem k poklesu výskytu chřipky u dospělých a po konzultaci s hygienikem ruším dnešním dnem (16. 1. 2017) zákaz návštěv na lůžkových odděleních Vojenské nemocnice Olomouc.

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda, ředitel VN Olomouc

Poslední adventní neděli dne 18. prosince 2016 se ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska uskutečnil tradiční vánoční koncert.Tato významná kulturní událost proběhla za společného pořadatelství Obecně prospěšné společnosti pro památkovou obnovu Klášterního Hradiska a Vojenské nemocnice Olomouc. V úvodu koncertu uvítal ředitel nemocnice plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda představitele městské i krajské samosprávy, zástupce univerzity a škol, kulturních a společenských organizací a zástupce armády a poděkoval sponzorům, kteří ke zdaru koncertu přispěli. Špičkové výkony podali vynikající účinkující, kterými byli mezzosopranistka a nejmladší česká Carmen - paní Edita Adlerová, nejžádanější český violista, profesor Vysoké hudební školy v Drážďanech a olomoucký rodák Vladimír Bukač a vynikající klavírista, skladatel a dirigent Tomáš Hála. Vystoupení zahrnovalo náročný repertoár vážné hudby, po dlouhém a zaslouženém aplausu účinkující ještě přidali skvěle provedené české lidové koledy. Koncert tak byl vrcholem i důstojnou tečkou za bohatým programem kulturních akcí, které se v prostorách Vojenské nemocnice v roce 2016 uskutečnily.

Fotogalerie zde.

otevreni detsky nip13. prosince 2016 bylo ve Vojenské nemocnici Olomouc slavnostně otevřeno oddělení následné intenzivní péče se zaměřením na dětské pacienty. Otevření se osobně účastnil ministr obrany MgA. Martin Stropnický, hejtman Olomouckého kraje MUDr. Oto Košta, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský J. E. Mons. Jan Graubner, náměstek ministra obrany pro řízení Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO Ing. Tomáš Kuchta, ředitelka Odboru řízení organizací Ing. Marta Kopecká a mnoho dalších významných hostů mj. z řad armády, odborné veřejnosti a zdravotních pojišťoven. Ve svém projevu ministr obrany ocenil samotné poslání  oodělení v péči o těžce nemocné dětské pacienty, vyzdvihl fakt, že se dílo podařilo dokončit v předstihu a s významně nižšími náklady, než byl původní rozpočet, kdy úspora představuje více než 20 % z předpokládané ceny. Po projevu pana hejtmana Košty a požehnání pana arcibiskupa Graubnera pak pan ministr  vyznamenal ředitele Fakultní nemocnice Olomouc doc. MUDr. Romana Havlíka Zlatou lípou ministra obrany ČR za péči o zraněné vojáky a za dlouhodobou vynikající spolupráci mezi fakultní a vojenskou nemocnicí.  Ředitel vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda obdržel z rukou ministra Záslužný kříž II. stupně jako ocenění velmi dobré práce zaměstnanců vojenské nemocnice. Poté byly uděleny pamětní mince ministra obrany panu Ing. Květoslavu Cupákovi, správci nemocnice a panu Ing. Stanislavu Kochovi, pracovníku oddělení farmacie a zdravotnické techniky. Jak zdůraznil ministr Stropnický, oba měli zásadní podíl na úspěšné realizaci stavby a vybavení objektu.

nej nemocnice 2015

V rámci průzkumu Nemocnice ČR 2016 se Vojenská nemocnice Olomouc umístila v Olomouckém kraji na prvním místě, a to díky 1. místu v hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů, dále 1. místu v hodnocení spokojenosti zaměstnanců a také díky 2. místu hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů. Nemocnice tak v kraji zopakovala loňské vítězství.  Na výsledku se největší měrou podílí kvalitní každodenní práce zaměstnanců nemocnice, kteří jsou navíc v zaměstnání spokojeni. Výborný výsledek je ovšem závazkem do dalších let. Nemocnice se bude účastnit stejného průzkumu i v roce 2017.

sberna nadoba remobil maleVojenská nemocnice Olomouc se stejně jako ostatní složky Ministerstva obrany České republiky připojila k celonárodní charitativní akci REMOBIL. Jde o sběr starých mobilních telefonů, hands free sad, MP3 přehrávačů nebo nabíječek, které budou odevzdány k ekologické likvidaci. Ta proběhne ve chráněných dílnách pod garancí odborné firmy, druhotné suroviny budou využity pro nové výrobky. Za každý odevzdaný přístroj bude pořádající organizací Retela navíc vyplaceno 10,- Kč ve prospěch Jedličkova ústavu a školy. Celorepublikovým cílem je dosáhnout počtu 10 000 sesbíraných přístrojů. Mobil může odevzdat kdokoli, sběrnými místy jsou všechny ambulance Vojenské nemocnice Olomouc nebo ošetřovny lůžkových oddělení. 

logo jedlelogo vnol

attack 2016Příslušníci Vojenské nemocnice Olomouc se 25. října 2016 zapojili do unikátního taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému ATTACK 2016. Cvičení pořádala Fakulta zdravotních věd Univerzity Palackého ve spolupráci s Galerií Šantovka, Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, policií České republiky a hasičským záchranným sborem. Vojenská nemocnice Olomouc měla roli přijímací nemocnice. Cvičení tohoto typu  a rozsahu se v České republice uskutečnilo vůbec poprvé! Odehrávalo se podle určeného scénáře, kdy je obchodní centrum napadeno několika ozbrojenými teroristy, kteří návštěvníky napadli střelnými a bodnými zbraněmi.