Poradenské společnosti působící na základě uzavřených smluvních vztahů

1. Advokátní kancelář JUDr. Lubomír Minařík

Smlouva o poskytování právní pomoci               paušální odměna 32.000,-

2. Advokátní kancelář JUDr. Lubomír Minařík

Smlouva o poskytování právní pomoci               paušální odměna 54.000,-  

vymáhání a správa pohledávek

3. Mgr. Karla Maderová Voltnerová           paušální odměna 800,-/h dle smlouvy

služba daňového a účetního poradce