Hotel Hluboký dvůr na Hrubé Vodě 3.10.-5.10.2018

3.10.2018

13:00
MUDr. Zdeněk Faldyna, Mgr. Irena Lichnovská, Dalibor Novotný – Přivítání účastníků a zahájení konference
Předsedající: MUDr. Zdeněk Faldyna

13:30-14:00
MUDr. Faldyna – Stigmatizace psychiatrickou a psychologickou péčí - kasuistické příklady
14:00-14:30
mjr. Mgr. Jan Vacek, Mgr. Vratislav Simon – Podpůrná psychologická péče pro VZP a jejich rodiny na ÚLPO ÚVN
14:30-15:00 Coffee break
15:00-15:30
kpt. Mgr. Gabriela Horáková – Duchovní služba v AČR, vznik, struktura a priority
15:30-16:00
por. PharmDr. Zuzana Maděryčová – Činnost klinického farmaceuta na psychiatrickém oddělení
16:00-16:30
npor. MUDr. Matěj Kasal-Role placeba v současné klinické praxi
16:30 Závěr bloku přednášek

18:00 – 21:00
Kulturní program


4.10.2018

9:00
Předsedající: Mgr. Irena Lichnovská
9:00-9:30
kpt. Mgr. Ivana Černá, npor. Mgr. Marcela Koriťáková – Zkušenosti s poskytováním psychologické péče v AČR
9:30-10:00
plk. Mgr. Helena Sováková –Směřování psychologické služby, možnosti boje se stigmatizací a případnými mýty
10:00-10:30 Coffee break
10:30-11:00
PhDr. Markéta Holubová, Ph.D., npor. MUDr. Matěj Kasal – Kazuistiky psychiatrických přezkumů
11:00-11:45
kpt. Mgr et Mgr. Romana Plchová, Ph.D. - Retrospektivní pohled na práci psychologa u útvaru: dva roky služby v Jíncích

11:50 Závěr bloku přednášek

12:00-13:00 Přestávka na oběd

13:00
Předsedající: PhDr. Alice Pulkrábková, Ph.D.

13:00-13:40
mjr. PhDr. Robert Hájek – Zkušenosti psychologa u VÚ 8280
por. Mgr. Katarína Motalová – Princip proaktivní psychologie u speciálních sil.
13:40-14:00
Mgr. Hana Krylová, Ph.D. - Psychologická práce s dětskými pacienty
14:00-14:30
PhDr. Markéta Zajícová – Obezitologie a bariatrická chirurgie v AČR
14:30-15:00 Coffee break
15:00-15:40
PhDr. Alice Pulkrábková, Ph.D., PhDr. Klára Häcklová, Mgr. Martina Balcarová – Rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů po iCMP a pacientů s MCI
15:40-16:10
Mgr. Veronika Fuchsová-Možnosti psychologické diagnostiky uchazečů do AČR
16:10-16:40
pplk.Mgr. Markéta Kaštánková- Doprovázení vojáka psychologem v resortu MO

17:30 Závěr bloku přednášek

Paralelní program 14:00 – 17:30 

Mgr. Aleš Neusar, Ph.D. - Workshop Cesta přírodou
program duševní a fyzické obnovy pomocí přírody

Pobyt v přírodě je cenný v jakékoliv podobě. Rozhodně tedy vyrazte i sami nebo s přáteli. Hodnotou Cesty přírodou je, že tento zážitek je moderovaný za pomoci průvodce, jímž je zkušený psycholog. Během cesty se účastníci naučí větší vnímavosti a citlivosti vůči přírodě, sobě i druhým. Jemnému napojení, které jsme mnozí z nás pozapomněli. Součástí je i citlivé využití samostatných a skupinových aktivit, které proces cesty prohlubují a možnost osobního hovoru s průvodcem. Očistný proces podporují také závazná pravidla, která při běžných výletech málokdy dodržíme.

 Od 19:00 společenský večer s rautem
Vystoupí skupina WERK


5.10.2018

9:30
Předsedající: Dalibor Novotný
9:30-10:00
Mgr. Eva Pavlíková, Ph.D., Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D., mjr. Mgr. Petra Vrtišková-
Představení Oddělení expertních služeb pro oblast lidských zdrojů a ukázka výzkumu
10:00-10:20
Jakub Dvořák, DiS – Komunikace s agresivním pacientem
10:20-10:40
Mgr. et Mgr František Zakopal – Multidisciplinární týmy jako účinný nástroj proti stigmatizaci psychiatrické a psychologické péče v AČR
10.40-11:00 Coffee break
11:00-11.30
Bc. Radek Heissler, Mgr. Zuzana Frydrychová, PhDr. Hana Georgi, Ph.D.– Stigmata stárnutí vs. Úspěšné stárnutí a SuperAgers
11:30-12:00
Mgr. Marie Rumlová – Paliativní péče v ÚVN a práce Poradce pro pozůstalé

12:00 Závěr bloku přednášek
12.00-12:15 Shrnutí a rozloučení

 

původní info + přihláška zde