stop

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci s rychlým nárůstem počtu virových respiračních infekcí vyhlašuji od úterý 4. 2. 2020 ZÁKAZ NÁVŠTĚV na všech lůžkových odděleních Vojenské nemocnice Olomouc.

Zákaz platí do odvolání.

plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda
ředitel Vojenské nemocnice Olomouc