martinovV Martínkově na Vysočině se za přítomnosti ředitele Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka dne 15. června 2019 konala vzpomínková akce. Ta byla věnovaná 75. výročí zahájení činnosti československého výsadku Spelter vycvičeného v době 2. světové války ve Velké Británii a vysazeného na území okupované vlasti 5. května 1944. Setkání organizované obcí Martínkov, Krajským vojenským velitelstvím Jihlava a 22. základnou vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou navázalo na první akci věnované výsadku již počátkem května 2019 v Kramolíně u Náměště nad Oslavou, kterého se tehdy za naši nemocnici zúčastnil novodobý válečný veterán pplk. MUDr. Michal Onderka. Součástí akce v Martínkově byla mimo velmi úspěšného vystoupení  Žesťového kvintetu a Klarinetového kvartetu Vojenské hudby Olomouc i výstava věnovaná spolupracovníkům výsadku sdruženým do partyzánské skupiny později nazvané Lenka-Jih, kteří mimo jiné působili i v Martínkově a okolí. Výstavu připravil ředitel Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda ve spolupráci s kpt. Mgr. Danou Václavíkovou z Komunitního centra pro válečné veterány,  Mgr. Pavlínou Vrtkovou z olomouckého Centra jazykového vzdělávání a mjr. v. z. Ing. Josefem Jelínkem z Posádky Olomouc. O výstavu po jejím shlédnutí projevili zájem i představitelé jiných obcí regionu. Expozice tedy bude doplněna nově získanými materiály a stane se putovní. Další zastavení se plánuje na 22. června 2019 v Boňově u Jaroměřic nad Rokytnou. 

Zdroje z webu:
http://www.lznamest.army.cz/aktuality/vzpominka-na-odbojovou-cinnost-na-trebicsku-v-martinkove
http://www.lznamest.army.cz/aktuality/bonov-si-pripomina-statecnost-mistnich-bez-jejichz-obeti-vysadek-spelter-nebyl-tak-uspesny