volareza

Vojenská lázeňská léčebna Jeseník pořádá již několik let prázdninové léčebné pobyty pro dětské pojištěnce VoZP ve věku od 6 do 12 let, zaměřené na léčbu a prevenci dechových a kožních onemocnění. Úspěšná léčba, vycházející z přírodních zdrojů a specifického mikroklima Lázní Jeseník, výrazně posílí imunitní systém i odolnost vašeho dítěte ! Více informací v přiloženém dokumentu.

otevrenoVzhledem k poklesu výskytu chřipky u dospělých ruším dnem (15. 3. 2018) zákaz návštěv na lůžkových odděleních Vojenské nemocnice Olomouc.

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda, ředitel VN Olomouc

ol 2Vojenskou nemocnici Olomouc navštívil v sobotu 27. ledna náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář. Prohlédl si její prostory, vybraná oddělení a seznámil se s hlavními úkoly. Generála Bečváře přivítal ředitel nemocnice plukovník gšt. Martin Svoboda.

Vojenská nemocnice Olomouc

Vojenská nemocnice zajišťuje širokou škálu zdravotních služeb. Plukovník gšt. Svoboda generálu Bečvářovi představil některá oddělení: interní, neurologické, otorinolaryngologické (ušní, nosní, krční), dále jednotku intenzivní péče interního oddělení a také ho informoval o provozu nedávno otevřené následné intenzivní péče zaměřené na dětské pacienty.

Kromě toho, že je nemocnice resortní, je připravena poskytovat služby i jiným uniformovaným složkám, jako je Policie České republiky, Celní správa, Hasičský záchranný sbor a jiné. Součástí nemocnice je Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - Středisko komplexní péče o veterány. Generál Bečvář se živě zajímal o toto zařízení, které zabezpečuje jak zdravotní, tak i sociální péči o veterány 2. světové války a jejich manželky a novodobé veterány.

stop

Z důvodu významného nárůstu počtu virových respiračních nákaz v okrese Olomouc vyhlašuje ředitel Vojenské nemocnice Olomouc od úterý dne 30. 1. 2018 ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH. Zákaz platí do odvolání. V Olomouci 29. 1. 2018
                                                   
plk. gšt, MUDr. Martin Svoboda
Ředitel Vojenské nemocnice Olomouc 

sanitky5. ledna 2018 byly při malé slavnosti předány řidičům Vojenské nemocnice Olomouc k užívání tři nové sanitní vozy, které byly pořízeny z prostředků nemocnice a dotací ministerstva obrany. Stalo se tak po téměř dvaceti letech používání starých sanitek, které mohly být tak dlouho v provozu mimo jiné i díky mimořádné obětavosti a ohleduplnosti jejich řidičů.  Za přítomnosti zástupců všech oddělení, provozů i vedení nemocnice byli ředitelem plk. gšt. MUDr. Martinem Svobodou zvlášť oceněni pracovníci, kteří měli na zdárném průběhu pořízení sanitek největší podíl, a to Ing. Libor Botek, MUDr. Dušan Javořík a pan Pavel Spáčil, vedoucí dopravní skupiny. Ladislav Vychodil, řidič, který nejvíce želel ztráty starých sanitek, obdržel jako malé odškodnění za ekologicky zlikvidovaný starý vůz podobný malý přenosný model, malými pozornostmi byli obdarováni i ostatní řidiči. Vozy i dobré dílo pak požehnal PhDr. Mgr. P. Bedřich Přemysl Hanák, OPraem, farář našeho farního kostela sv. Štěpána prvomučedníka. Poté již pod vedením tří králů z provozního oddělení nemocnice a s podporou malých králů z dětské skupiny zazněla tříkrálová koleda. Malí koledníčci vykoledovali perníky, velcí králové následně pod patronátem paní Michalcové zahájili Tříkrálovou sbírku. Paní Michalcová je sice vedoucí mzdové účtárny Vojenské nemocnice Olomouc, ale zaručila se, že výtěžek Tříkrálové sbírky bude určen výhradně k charitativním účelům. Je velmi potěšující, že v naší nemocnici zaměstnanci darovali celkem 5 715,-  Kč, což výrazně překonalo všechna očekávání. 

Fotografie z akce zde.

tradicni vanocni koncert 2017Třetí adventní neděli, 17. prosince 2017, se Slavnostní sál Klášterního Hradiska zaplnil hosty, aby shlédli tradiční vánoční koncert pořádaný Vojenskou nemocnicí Olomouc a Obecně prospěšnou společností pro památkovou obnovu Klášterního Hradiska. V hledišti zasedli poslanec a primátor Statutárního města Olomouc Antonín Staněk, poslanec Milan Brázdil, rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, arcibiskup Jan Graubner. Armádní představitelé byli zastoupeni vojenským a leteckým přidělencem při velvyslanectví Spojených států amerických v České republice plk. Markem A. Wootanem, zástupcem velitele 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou plk. gšt. Miroslavem Svobodou, správcem posádky plk. v. z. Aloisem Kadlčíkem a pplk. Zdeňkem Zemanem. Uniformované složky doplnil za Policii České republiky plk. Tomáš Landsfeld a ředitel krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Karel Kolařík. Mimo to pozvání přijali i další významní činitelé kulturních, společenských a partnerských organizací. V souladu se snahou organizátorů  o žánrově bohatou koncertní dramaturgii letos vystoupila revivalová kapela Pangea vystupující s repertoárem slavných The Beatles a soudě podle ohlasu sklidila ohromný úspěch. Velké poděkování patří paní Ing. Renátě Vlčkové a paní Lence Bečicové a pracovníkům provozního oddělení za přípravu a organizaci koncertu.

Fotografie z akce zde

koncert pro zamestance 2017Dne 12. prosince 2017 proběhl již tradiční koncert pro stávající i bývalé zaměstnance Vojenské nemocnice Olomouc. U příležitosti významného životního jubilea obdržel v úvodu akce dlouholetý zaměstnanec nemocnice pan Jan Slivečka z rukou ředitele čestnou plaketu Vojenské nemocnice Olomouc a poté již následoval vlastní koncert. O vysokou kulturní úroveň se postaral Žesťový kvintet Vojenské hudby Olomouc pod vedením por. Jiřího Hájka a vynikající klavírní vystoupení lékaře interního oddělení MUDr. Davida Přidala. Repertoár zahrnoval díla klasické i moderní hudby a neopominul ani vánoční motivy a u publika se setkal s velmi příznivým přijetím. Stejné bylo i ocenění perníčků, které letos připravila sestra z interní ambulance Renata Jemelková.

Fotografie z koncertu zde