Ve dnech, kdy si připomíná 270. výročí založení, byla dne 31. května 2018 Vojenská nemocnice Olomouc oceněna za příkladnou péči o válečné veterány Cenou města Olomouce za rok 2017. Stalo se tak v rámci slavnostního večera pořádaného tentokrát v Arcibiskupském paláci. Tradiční a velmi hodnotné ocenění předal řediteli nemocnice plk. gšt. MUDr. Martinu Svobodovi primátor Statutárního města Olomouc Antonín Staněk.  Vojenská nemocnice Olomouc se tak spolu s ostatními letošními oceněnými zařadila mezi významné laureáty z řad osobností a institucí dekorovaných v minulých letech, namátkou uveďme světoznámého sochaře Ivana Theimera, heraldika Jiřího Loudu, trenéra Karla Brücknera, bývalého ředitele Vojenské nemocnice Olomouc Josefa Švába či například Arcibiskupství olomoucké nebo Moravskou filharmonii Olomouc. Jak
uvedl ředitel nemocnice při poděkování, cena je především oceněním vynikající práce téměř šesti set zaměstnanců Vojenské nemocnice Olomouc. 
 
z webu : http://www.tvmorava.cz/clanek/3954/ceny_mesta_jsou_rozdany

cena mesta2

melanom5958Ve dnech 12. – 13. května 2018 proběhla pod záštitou Vojenské nemocnice Olomouc osvětová akce Pevnost proti rakovině, která se konala u příležitosti Evropského dne melanomu v Pevnosti poznání, Interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Jednalo se již o třetí ročník úspěšné akce, při které naší dermatologové vyšetřili téměř 200 návštěvníků, a dvacítka z nich byla odeslána na kožní ambulance k došetření. Událost se setkala se zájmem zejména mladých lidí, které zajímalo jak se chránit proti slunečnímu záření během dovolené nebo letních festivalů. Seznámili se také s jednotlivými fototypy kůže, základní charakteristikou pigmentových projevů na kůži a s naší oblíbenou kožní abecedou.

Fotogalerie z akce zde. 

Pod záštitou Vojenské nemocnice Olomouc se bude konat již třetí ročník osvětové akce Pevnost proti rakovině, která se koná u příležitosti Evropského dne melanomu v Pevnosti poznání, Interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Letošní ročník se ponese ve znamení hesla „Melanom není umění!“. Během víkendu 12. 13. května 2018 od 10:00 - 17:00 hodin vás srdečně zveme k vyšetření pigmentových znamének a k získání nových informací ohledně péče o kůži.

Melanom vnol

3.10.-5.10.2018 v hotelu Hluboký dvůr na Hrubé Vodě

Vážené kolegyně, vážení kolegové


zveme Vás na setkání v tradičním prostředí jižního okraje Nízkého Jeseníku.


V letošním sjezdu bychom rádi část odborného programu věnovali problematice přístupu vojáků k psychiatrické a psychologické péči. Přestože je tato péče relativně dostupná, její využití je nedostatečné. Návštěva psychologa nebo psychiatra je vnímána jako projev slabosti, těžko slučitelný se statutem vojáka z povolání. Mnohem lépe je tolerována snaha řešit psychické problémy a krizové situace s duchovním. Přístupu k psychologické a psychiatrické pomoci bychom chtěli věnovat tématické zaměření sjezdu

volareza

Vojenská lázeňská léčebna Jeseník pořádá již několik let prázdninové léčebné pobyty pro dětské pojištěnce VoZP ve věku od 6 do 12 let, zaměřené na léčbu a prevenci dechových a kožních onemocnění. Úspěšná léčba, vycházející z přírodních zdrojů a specifického mikroklima Lázní Jeseník, výrazně posílí imunitní systém i odolnost vašeho dítěte ! Více informací v přiloženém dokumentu.

otevrenoVzhledem k poklesu výskytu chřipky u dospělých ruším dnem (15. 3. 2018) zákaz návštěv na lůžkových odděleních Vojenské nemocnice Olomouc.

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda, ředitel VN Olomouc