ulrika3. června 2017 v odpoledních hodinách navštívila v doprovodu primátora Antonína Staňka Vojenskou nemocnici Olomouc Její císařská a královská výsost Ulrika Habsbursko - Lotrinská s manželem. Paní arcivévodkyně pobývala v Olomouci jako nejvýznamnější host Slavností města Olomouce, které byly letos spojeny i s oslavami třístého výročí narození panovnice Marie Terezie. Paní arcivévodkyně žije ve Vídni a je přímým potomkem císařovny. Po uvítání ředitelem nemocnice byli významní hosté v doprovodu zasvěceného průvodce Ing. Květoslava Cupáka provedeni historickými prostorami Klášterního Hradiska, ale nevynechali ani nemocniční část, kde se setkali jak s personálem nemocnice, tak i pacienty. Příjemné setkání bylo ukončeno v knihovně Klášterního Hradiska zápisem do pamětní knihy naší nemocnice.

Fotogalerie zde.

rodinny denPřijďte se pobavit s rodinou a podpořit jedinečný projekt Život v kufříku( www.nflavida.org)

Program:

  1.  Běh, chůze na podporu projektu "Život v kufříku"
  2.  Vysazení pamětní lípy (prosíme děti vemte s sebou lopatičky)
  3.  Soutěže pro děti
  4.  Taneční show za doprovodu klauna a modelování z balonků
  5.  Kouzelný krámek - odměny pro děti za splnění soutěží
  6.  Skákací hrad
  7.  Malování na obličej
  8.  Modelářské letadlové vystoupení
  9.  Ukázky práce Vojenské policie
  10.  Bohaté občerstvení "U mnicha"
Těšíme se na Vás


Eva Kunzová - auditor Vojenské nemocnice,  koordinátor La VidaLoca a přípravný tým "Rodinného dne"z řad zaměstnanců Vojenské nemocnice

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Rodinný den.pdf)Rodinný den plakát[ ]306 kB

melanon 2017 1

Ve dnech 22.-23. dubna 2017 se konal už podruhé v prostorách Interaktivního muzea Pevnosti poznání preventivní program na odhalení melanomu kůže ´´Pevnost proti rakovině.´´

Každoročně se počet nově zjištěných melanomů u obyvatelstva zvyšuje.  Nejčastěji se vyskytuje v produktivním věku, hlavně u lidí, kteří jsou nadměrně vystaveni UV záření.

Projekt v Pevnosti poznání měl kromě vyšetření znamének vyrozumět širokou veřejnost i o takovém typu nádorového onemocnění, kterému lidé nepřikládají patřičnou pozornost. Zejména rodiče s dětmi získali hravou formou nové informace, jak v praxi použít kožní abecedu a rozeznat ošklivé příznaky na kůži.

V průběhu 2 dnů MUDr. Vallo  vyšetřil asi 150 návštěvníků , z toho tucet bylo odesláno na kožní ambulance k došetření .

Foto z akce zde.

letadlo bitva6. května 2017 se pod záštitou Ministra obrany České republiky MgA. Martina Stropnického uskutečnila část oslav 72. výročí osvobození Olomouce.  Za pořadatelství Technického muzea Olomouc - muzea 1. čs. tankové samostatné obrněné brigády, Vojenského opravárenského podniku Nový Jičín, Vojenské nemocnice Olomouc, Olomouckého kraje, Čs. obce legionářské a 153. ženijního praporu Olomouc proběhla ukázka bitvy s dobytím protilehlého břehu řeky s představením odsunu raněných do polní nemocnice. Akce se mohla pochlubit atraktivní ukázkou letecké podpory pozemní operace a následného leteckého střetnutí. Za velmi příznivého počasí se sešlo odhadem na 1 500 diváků.

usa vojensky pridelenecVe dnech 23. - 25. dubna 2017 zavítal na návštěvu Olomouce americký vojenský přidělenec pro obranu a vzdušné síly plk. Mark A. Wootan s chotí. Jeho třídenní pobyt zahrnoval bohatý program: první den návštěvy byl v doprovodu ředitele Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. Martina Svobody přijat primátorem Statutárního města Olomouc Antonínem Staňkem.  Magistrát města pečuje o pomník padlých amerických letců na neředínském hřbitově, který pak plk. Wootan týž den odpoledne navštívil, stejně jako později i pomníky amerických letců v Troubkách a Rokytnici u Přerova. Mimo uvedené pan primátor převzal společně s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem záštitu nad vzpomínkovým večerem konaným v pondělí 24. dubna  na počest vojenského amerického kaplana českého původu Emila Kapauna, který padl v době korejské války, byl nedávno oceněn americkou Medailí cti a připravuje se jeho blahořečení.

pevnostV objektu Interaktivního muzea vědy Pevnost poznání se opět po roce bude konat akce u přiležitosti Evropského dne melanomu PEVNOST PROTI RAKOVINĚ pod záštitou Vojenské nemocnice Olomouc. V termínu 22. - 23. dubna 2017 od 10:00 - 17:00 hodin Vás srdečně zveme k vyšetření pigmentových znamének a k získání nových informací ohledně péče o kůži.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Pevnost_proti_rakovine_web.jpg)Plakát[ ]340 kB