Letošním hlavním tématem je lékový záznam pacienta. Přijďte i Vy "oslavit" s námi Den lékáren, budete srdečně vítáni.

Ve dnech 16. - 18.10. 2019 proběhne 65. konference vojenských internistů.

Sjezd pořádá interní oddělení VN Olomouc v prostorách Klášterního Hradiska

Přihlášky zasílejte prosím do 12.9.2019.

Organizační pokyny

Místo: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo náměstí 5, 779 00 Olomouc

Datum: 16-18.10.2019

Program:

středa 16. října 2019

od 16,00 příjezd a registrace
16.30 -17.30 porada hlavního odborníka AČR

small clanekDvě stovky lidí vyšetřili lékaři z Vojenské nemocnice v Olomouci během víkendu 11. a 12. května 2019 v Pevnosti poznání, Interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého. Již počtvrté se tam konala společná popularizační akce Pevnost proti rakovině, kterou organizátoři připravili u příležitosti Evropského dne melanomu.

V expozici nazvané Rozum v hrsti, měli dermatologové svůj stánek, kde se návštěvníci nechali vyšetřit dermatoskopem a mohli se informovat o tom, jakou správnou ochranu kůže zvolit nejen na dovolené. Odborníci jim také ukázali různé typy pigmentových projevů a seznámili je s kožní abecedou. Novinkou byla prezentace nového exponátu kůže, kterou vyrobili zruční technici dílen přímo v Pevnosti. „Originální exponát se stal trvalou součástí naší expozice. Máme tady vyškolené studenty biologie, kteří zájemcům rádi vysvětlí, s jakým onemocněním kůže se mohou ve svém životě potkat, a také co mohou udělat pro prevenci. Exponát je umístěný u velkého modelu mozku a oka, takže jej návštěvníci jistě nepřehlédnou,“ řekl Roman Chvátal, programový ředitel Pevnosti poznání. Dermatologové doplnili, že včasné odhalení problému je velmi důležité pro budoucí léčbu. „ Během víkendu se nám podařilo odhalit deset případů, které je potřeba dovyšetřit přímo v ambulanci nemocnice. To považuji za úspěch,“ potvrdil jeden z lékařů kožního oddělení.

foto z akce zde.

Pevnost proti raovině

Pod záštitou Vojenské nemocnice Olomouc se bude konat již čtvrtý ročník osvětové akce Pevnost proti rakovině, která se koná u příležitosti Evropského dne melanomu v Pevnosti poznání, Interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Během víkendu 11. – 12. května 2019 od 10:00 - 17:00 hodin vás srdečně zveme k vyšetření pigmentových znamének. Také bude představen nový exponát kůže, na kterém demonstrujeme obávaný maligní melanom.

jan janku smallVe věku nedožitých 98 let zemřel v sobotu 26. ledna 2019 ve Vojenské nemocnici Olomouc odbojář, politický vězeň a skaut, nositel vysokých státních vyznamenání Jan Janků. 

Jan Janků se narodil 3. července 1921 a s rodinou žil v severomoravských Hanušovicích, kde se také roku 1936 stal skautem. Právě skautské zásady a výrazná křesťanská orientace se pak staly celoživotními hodnotami, kterým se pan Janků snažil v každém okamžiku dostát. 

V roce 1938 po mnichovské tragédii a německém záboru Sudet sdílí rodina pana Janků osud dalších českých uprchlíků a nalézá pomoc až ve Vrbátkách u Přerova. Tam se jim dostává mimořádné pomoci a všeobecné solidarity ostatních občanů. Sám pan Janků často vzpomínal na to, jak mu jeho židovská spolužačka Herta Horáčková, vědomá si těžkého postavení jeho rodiny, připravila každý den do školní lavice chléb zabalený do ubrousku a na něj pětikorunu. 

Po maturitě na obchodní akademii a krátkém působení v továrně na cukrovinky byl pan Janků v roce 1941 nasazen na nucené práce v tehdy pruské Vratislavi. Odtud se mu v roce 1943 podařilo uniknout a po opatření falešných dokumentů se skrýval na různých místech Protektorátu Čechy a Morava. V roce 1944 se mu podařilo dostat až do Francie a navázal kontakt s tamním hnutím odporu. Po osvobození Franice spojenci působil pod americkým velením jako řidič Správy Spojených národů pro pomoc a obnovu válkou postižených zemí (UNRRA). 

kaplanVojenská nemocnice Olomouc, Institut sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR, Asociací nemocničních kaplanů, Duchovní službou v Armádě ČR, Vězeňskou duchovenskou službou a Obchodní akademií Přerov pořádají konferenci Mezioborové dialogy kaplanské služby, věnovanou tématu: Vztah psychologie a spirituality.

Konference se uskuteční 15. května 2019 v prostorách Vojenské nemocnice Olomouc (Klášterní Hradisko).

Dopolední program bude věnován přenáškám:

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.: Jsou Češi nejateističtější národ na světě?
Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.: Spiritualita, náboženství a psychologie v interakci
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.: Psychologie duchovního života

Součástí odpoledního programu budou workshopy:
Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.: Vliv spirituality na tělesné a duševní zdraví
Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD., Mgr. Klára Maliňáková: Vina a odpuštění z pohledu psychologa a kaplana
ThLic. Jaroslav Franc, Th.D.: Naděje jako psychologický a spirituální fenomén

Bližší informace, včetně přihlášky, na webu Centra pro pastoraci nemocných Olomouc: http://www.kaplanivnemocnici.cz

Zaměstnanci Vojenské nemocnice Olomouc konferenční poplatek NEPLATÍ. Konferenční materiály mají zdarma.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Konference Olomouc 2019.pdf)Plakát konference[ ]788 kB