Pplk. MUDr. Irena Škodová, primářka ORL oddělení Vojenské nemocnice Olomouc, poskytla rozhovor pro říjnové vydání Žurnálu naší partnerské Univerzity Palackého v Olomouci. Prestižní článek mimo jiné dosvědčuje, že paní primářka je svou mateřskou univerzitou vnímána jako významná a úspěšná absolventka.

skodova ircatext: Velena Mazochová
foto: Gabriela Knýblová

Celý text rozhovoru je k dispozici na straně 35 a 36 zde: https://issuu.com/palackyuniversity/docs/zurnal_2017_rijen_web

projekt small19. září 2017 převzali zástupci Vojenské nemocnice Olomouc ocenění za absolutní vítězství v projektu Kvalitní a bezpečná nemocnice 2017. Ocenění uděluje Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s. r. o. a naše nemocnice ji obdržela v kategorii pro zařízení akutní péče v kapacitě do 500 lůžek. Úspěch v anketě potvrdil vysokou úroveň péče danou především vynikající prací zaměstnanců, a to nejen na poli zdravotním, ale i v oblasti bezpečí. Komise mimo jiné přihlédla i k mimořádně aktivnímu a širokému zapojení pracovníků nemocnice v přípravě a realizaci standardů nutných k úspěšné akreditaci, kterou nemocnice prošla v roce 2016. 

koncert finske vojenske hudbyV neděli 3. září 2017 bylo koncertem smyčcového orchestru ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska završeno velmi úspěšné účinkování finské vojenské hudby The Conscript Band v Olomouci. Soubor, který - jak název napovídá - je složen výhradně z vojáků základní služby, v našem městě vystoupil v rámci XXIII. ročníku Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Smyčcový orchestr je jednou z částí uvedeného tělesa a pod vedením kapitána Ville Pakkunainena v naší nemocnici odehrál koncert věnovaný především válečným veteránům. Vynikajícím způsobem byla prezentována díla severských a rakouských autorů, skvělým výkonem zaujal sólový houslista Pekka Niemi. Koncert proběhl za přítomnosti významných hostů z Finska pod vedením prvního zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Finské republiky generála Mattsona. Společnou záštitu nad celým festivalem převzali primátor Statutárního města Olomouc Antonín Staněk a první zástupce náčelníka generálního štábu AČR genpor. Jiří Baloun, zastoupený zde velitelem Posádkového velitelství Praha plk. gšt. Milanem Virtem. Významné politické instituce reprezentovali senátor MUDr. Lumír Kantor a poslanec MUDr. Milan Brázdil, přítomni byli i zástupci Olomouckého kraje a uniformovaných i civilních složek Armády České republiky, státní správy a samosprávy a představitelé školství.  Vojenská nemocnice byla spolupořadatelem posledního olomouckého vystoupení a ze strany finských hostů sklidila upřímný obdiv za krásné prostředí a výborný stav Národní kulturní památky Klášterní Hradisko.

fotogalerie z koncertu zde

mezinarodni koncertDne 3. září 2017 od 10.00 hod proběhne ve Slavnostním sále Vojenské nemocnice Olomouc koncert finského vojenského smyčcového orchestru The Finnish Conscript Band. Koncert je součástí XXIII. ročníku Mezinárodního festivalu vojenských hudeb, který se letos koná postupně ve třech moravských městech Brně, Olomouci a Kroměříži. Vystoupení ve Vojenské nemocnici Olomouc je určeno především pro válečné veterány, vojenské důchodce a bývalé i nynější zaměstnance resortu. Vstup je volný a je omezen jen kapacitou sálu. 

detsky den17. června uspořádala nadace La Vida Loca za podpory a spolupráce odborové organizace ČMOSA Vojenské nemocnice Olomouc a dalších složek armády na zahradě Klášterního Hradiska Rodinný den. Program zahrnoval Běh a chůzi ve prospěch akce Život v kufříku, kterým zmíněná nadace podporuje děti z kojeneckých ústavů, kdy formou malého kufříku shromažďuje jejich první fotografie a první hračky a ostatní věci k připomínce jejich nejranějšího dětství. Mimo atrakce připravené organizátory a partnery z armádního prostředí proběhlo i slavnostní vysazení Lidické lípy v areálu zahrady k připomínce 75. výročí vyhlazení Lidic. Čestnými hosty zde byli Miluška Ottová, pracovnice místní pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu, sama jako dítě za války pro svůj původ ukrývaná, a MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., senátor za Olomouc a významný český pediatr. Oba krátce poukázali na význam připomínky lidické tragédie, která v nevídané míře postihla i lidické děti s více než osmi desítkami obětí. Na vysazení lípy se pak podíleli i ostatní hosté a dětští účastníci dne. I přes nepříznivé počasí byla účast poměrně bohatá a celá akce úspěšná.

Fotogalerie zde.

magnetVojenská nemocnice Olomouc rozšířila spektrum svých vyšetřovacích metod o pracoviště magnetické rezonance, když prostřednictvím investiční dotace Ministerstva obrany ČR zakoupila přístroj Signa Voyager. Ve středu 28.6.2017 pak proběhlo slavnostní otevření za přítomnosti představitelů státní správy i samosprávy, akademické obce, Policie ČR, zdravotnických zařízení i zdravotních pojišťoven. Přestřižení slavnostní pásky učinili primátor statutárního města Olomouc doc.Mgr.Antonín Staněk, Ph.D. a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr.Dalibor Horák spolu s náměstkem ředitele VN Olomouc plk.MUDr.Luďkem Ordeltem. Nová vyšetřovací modalita ve VN Olomouc představuje pro pacienty převážně z olomouckého regionu zvýšení dostupnosti vyšetření magnetickou rezonancí a zkrácení čekací doby na toto vyšetření.

Fotogalerie zde.

ulrika3. června 2017 v odpoledních hodinách navštívila v doprovodu primátora Antonína Staňka Vojenskou nemocnici Olomouc Její císařská a královská výsost Ulrika Habsbursko - Lotrinská s manželem. Paní arcivévodkyně pobývala v Olomouci jako nejvýznamnější host Slavností města Olomouce, které byly letos spojeny i s oslavami třístého výročí narození panovnice Marie Terezie. Paní arcivévodkyně žije ve Vídni a je přímým potomkem císařovny. Po uvítání ředitelem nemocnice byli významní hosté v doprovodu zasvěceného průvodce Ing. Květoslava Cupáka provedeni historickými prostorami Klášterního Hradiska, ale nevynechali ani nemocniční část, kde se setkali jak s personálem nemocnice, tak i pacienty. Příjemné setkání bylo ukončeno v knihovně Klášterního Hradiska zápisem do pamětní knihy naší nemocnice.

Fotogalerie zde.