stop

Vzhledem k rychlému nárůstu počtu případů virových respiračních infekcí a s přihlédnutím na nepříznivou epidemiologickou predikci, kdy se předpokládá rychlého dosažení parametrů epidemie v průběhu několika málo dnů, jsem po konzultaci s epidemiologem rozhodl o vyhlášení zákazu návštěv na všech lůžkových odděleních Vojenské nemocnice Olomouc, a to od úterý 5. 2. 2019 včetně. Zákaz platí do odvolání. 

                                                   
plk. gšt, MUDr. Martin Svoboda
Ředitel Vojenské nemocnice Olomouc 

lucernaŘeditel Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda byl jedním ze zástupců významných olomouckých institucí a podniků, kteří obdrželi z rukou metropolity moravského a arcibiskupa Olomouckého Mons. Jana B. Graubnera betlémské světlo. Stalo se tak při mši v olomoucké Katedrále sv. Václava poslední adventní neděli 23. prosince 2018. Vojenská nemocnice Olomouc s církevními organizacemi dlouhodobě spolupracuje, a to jak v záležitostech duchovních, tak i sociálních a charitativních.

vk smallObecně prospěšná společnost pro památkovou ochranu Hradiska ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc uspořádala v adventní neděli 16. prosince 2018 tradiční vánoční koncert pro příznivce a podporovatele Klášterního Hradiska. V úvodu byla splněna podmínka vystupujícího, aby organizátor zabezpečil nákladnímu automobilu, mikrobusu a autobusu volný příjezd k pódiu, všechna vozidla pak byla předána paní vedoucí naší dětské skupiny Ing Zemanové k bezplatnému zaparkování v naší dětské skupině, čímž byla splněna poslední podmínka účinkujících. Pak již před hosty, mezi kterými nechyběli ministr kultury Antonín Staněk, primátor Statutárního města Olomouc Miroslav Žbánek, představitelé armády, policie či hasičského záchranného sboru a významní sponzoři o. p. s. , vystoupil Vojenský umělecký soubor Ondráš. Představení - záměrně  koncipované jako pásmo vesměs folklorních či adaptovaných moderních vánočních písní a spojené s citlivě a vkusně inscenovanou betlémskou hrou o narození Spasitele - překvapilo nejednoho návštěvníka koncertu. Svým celkovým pojetím včetně role osvětlení a vedlejších doprovodných efektů předčilo všechna očekávání a ohlas v auditoriu byl jednoznačně příznivý. 

Fotogalerie zde.
Odkaz na obdobné pražské vystoupení https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12533062785-radujme-se-veselme-se/21854215020

bystrovanyV neděli 16. prosince 2018 proběhl za účasti příslušníků Vojenské nemocnice Olomouc, Posádky Olomouc, Vojenské hudby Olomouc, 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou, zástupců vojenských veteránských organizací, samosprávy obce Bystrovany, pamětníků a občanů malý pietní akt u pomníku amerických letců u Bystrovan. Pomník je věnován padlým z osádky sestřeleného amerického bombardéru B-17G Slipstream, který se stal obětí německého stíhače v průběhu druhého dne velké letecké bitvy nad Moravou  - 18. prosince 1944. Pomník, na jehož vybudování má největší zásluhu pan František Čermák, byl znovuobnoven v roce 2017 a slavnostně odhalen tehdejším americkým vojenským přidělencem. Na rok 2019 připadne 75. výročí události, Vojenská nemocnice Olomouc se příprav pietního aktu spolu s dalšími útvary a institucemi zúčastní.

Fotogalerie zde.

celonemocnicni konference 201811. prosince 2018 proběhla ve Vojenské nemocnici Olomouc celonemocniční výroční konference. Odborná a společenská akce byla v první části věnována prezentaci vedení nemocnice a jednotlivých oddělení, při kterých ředitel a pak primáři hodnotili výsledky práce v právě končícím roce a seznamovali kolegy s plány na rok 2019.  Odpolední část byla zahájena Ing. Liborem Botkem, který v krátkosti představil nové resortní vyznamenání - Pamětní medaili Vojenské nemocnice Olomouc - vytvořenou u příležitosti 270. výročí založení vojenské nemocnice v Olomouci. Cílem bylo vytvořit prestižní vyznamenání s náležitým statusem a vysokou morální hodnotou.  Následovalo vlastní ocenění prvních čtrnácti laureátů, kdy každého přítomného v krátkosti představil ředitel nemocnice plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda.  Na ocenění bezprostředně navázalo převzetí věcného daru - převozového lůžka Sprint, které předal obchodní ředitel firmy Linet pro ČR a SR Bc. Zdeněk Grimm přímo primáři MUDr. Karlu Navrátilovi a personálu interního oddělení. Tato věcná cena je součástí nedávného ocenění za absolutní vítězství Vojenské nemocnice Olomouc v projektu organizace Health Care Institute " Nemocnice ČR 2018" a bude využita pro urgentní příjem.

Po krátké úpravě pódia a rozdání vánočních marmelád z rukou vedoucí lékařky DIOP dr. Nataliyi Shumlyanské již mohl Žesťový kvintet Vojenské hudby Olomouc zahájit tradiční adventní koncert pro zaměstnance a hosty Vojenské nemocnice Olomouc, při kterém se opět střídal se skladbami klavírního recitálu ve vynikajícím podání lékaře interního oddělení MUDr. Davida Přidala. Potěšila i ukázka renovovaného motocyklového veterána z vlastnictví Ing. Květoslava Cupáka, který ještě v desolátním stavu obdržel jako dar primářů a spolupracovníků při odchodu do důchodu.

Fotogalerie zde.

Hotel Hluboký dvůr na Hrubé Vodě 3.10.-5.10.2018

3.10.2018

13:00
MUDr. Zdeněk Faldyna, Mgr. Irena Lichnovská, Dalibor Novotný – Přivítání účastníků a zahájení konference
Předsedající: MUDr. Zdeněk Faldyna

13:30-14:00
MUDr. Faldyna – Stigmatizace psychiatrickou a psychologickou péčí - kasuistické příklady
14:00-14:30
mjr. Mgr. Jan Vacek, Mgr. Vratislav Simon – Podpůrná psychologická péče pro VZP a jejich rodiny na ÚLPO ÚVN
14:30-15:00 Coffee break
15:00-15:30
kpt. Mgr. Gabriela Horáková – Duchovní služba v AČR, vznik, struktura a priority
15:30-16:00
por. PharmDr. Zuzana Maděryčová – Činnost klinického farmaceuta na psychiatrickém oddělení
16:00-16:30
npor. MUDr. Matěj Kasal-Role placeba v současné klinické praxi
16:30 Závěr bloku přednášek

18:00 – 21:00
Kulturní program

small nataceniKoncem srpna probíhalo na více místech Olomouce natáčení třídílného televizního seriálu Živé terče. Kriminální drama režiséra Jana Hřebejka natočené podle knihy Michala Sýkory, který se společně s Petrem Jarchovským podílel i na scénáři, je obsazeno vynikajícími herci, jako jsou Klára Melíšková, Táňa Pauhofová nebo například David Švehlík. Část exteriérů se natáčela v pátek 31. srpna 2018 i ve Vojenské nemocnici Olomouc v areálu Klášterního Hradiska. Jan Hřebejk pak v pamětní knize nemocnice připojil svůj podpis k ostatním významným osobnostem, které naši nemocnici v minulosti navštívily. 

Fotogalerie zde. (autor Ing. Libor Botek)