2. místo v kraji -  v hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů
1. místo v kraji - v hodnocení spokojenosti hospitalizovaných pacientů
1. místo v kraji - v hodnocení spokojenosti zaměsznanců
1. místo v kraji - v hodnocení bezpečnosti a spokojenosti pacientů
1. místo v kraji - v hodnocení bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců

3. místo v ČR celkové hodnocení
2. místo v kraji očima ambulantních pacientů
1. místo v kraji očima hospitalizačních pacientů
1. místo v kraji zaměřeno na finanční zdraví
1. místo v kraji očima zaměstnanců

1. místo v kraji zaměřeno na finanční zdraví
1. místo v kraji očima zaměstnanců
2. místo v kraji očima ambulantních pacientů
2. místo v kraji očima hospitalizačních pacientů

2. místo v absolutním hodnocení nemocic ČR 2009
1. místo dle finančního zdraví v kategorii Příspěvkové organizace
2. místo očima pacientů celkově
3. místo očima ambulantních pacientů
3. místo očima hospitalizovaných pacientů