vladarV neděli 23. prosince 2018 zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc ve věku 93 let válečný veterán, plk. v. v. Ing. Oldřich Vladař. Účastník II. odboje byl členem boskovické partyzánské skupiny Vela vedené kapitánem Josefem Dřímalkou a Heřmanem Hrubým, podílel se na diverzních akcích na železnici, komunikacích a telegrafním spojení. Po osvobození absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, patřil k prvním poválečným frekventantům výcviku inspirovaného britskými Commandos. Jeho nadějná důstojnická kariéra byla pozastavena počátkem 50. let pro jeho rezervovaný postoj ke vstupu do KSČ. Vykonával pak funkci písaře, která jistě nevyužila jeho schopností ani vzdělání. V polovině 50. let, kdy vyvstala potřeba ustanovit pedagogy vojenských kateder na vysokých školách, byl převelen nejprve na Univerzitu Komenského do Bratislavy, pak na Vysokou školu báňskou do Ostravy a nakonec působil při vojenské katedře olomoucké lékařské fakulty. Současně s tím vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a v roce 1965 získal titul inženýra. Do služebního důchodu odešel v roce 1980, do hodnosti plukovníka ve výslužbě byl povýšen v roce 2006 a až donedávna se aktivně účastnil pietních akcí a přednášek pořádaných veteránskými organizacemi. 

Poslední rozloučení s panem plukovníkem Vladařem proběhlo za vojenských poct v obřadní síni krematoria v Olomouci - Neředíně dne 3. ledna 2019. 
Pro Vojenskou nemocnici Olomouc bylo ctí, že mohla o pana plukovníka pečovat.  

Podrobnější článek o plk. v. v. Vladařovi: https://olomouc.idnes.cz/oldrich-vladar-pametnik-veteran-odboj-valka-olomouc-ceskoslovenska-obec-legionarska-commandos-iix-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180609_407786_olomouc-zpravy_mip
Regionální vysílání, pohřeb 3. 1. 2019 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100030103-udalosti-v-regionech/obsah/666437-pohreb-valecneho-veterana-oldricha-vladare

solovka smallV předvečer Dne veteránů v sobotu 10. listopadu 2018 se za účasti zástupců Vojenské nemocnice Olomouc, Československé obce legionářské, Vojenské hudby Olomouc, Policie České republiky, samosprávy a Spolku vojenské historie konalo malé pietní rozloučení s veteránem 2. světové války plk. v. v. Ivanem Solovkou. Akt byl spojen se splněním posledního přání pana plukovníka, aby jeho zpopelněné ostatky byly rozptýleny. Jako vhodné pietní místo byl vytipován pomník posledního bojového střetnutí 1. samostatného čs. armádního sboru v bitvě u Břestu. Na místě byla ředitelem Vojenské nemocnice Olomouc připomenuta životní pouť pana plukovníka včetně jeho odbojové činnosti, která byla završena právě v řadách Svobodova armádního sboru. Plukovník Solovka tak za čestné salvy dobově ustrojené čestné jednotky symbolicky spočinul po boku svých bojových druhů. Velké poděkování patří přítomným starostům, a to panu Jaromíru Navrátilovi z Břestu a panu Mgr. Romanu Hozovi z Hulína a zastupitelům obou obcí, kteří svým pochopením a vstřícností umožnili důstojný akt uspořádat.

Fotogalerie od p. Brenzy zde.

valecni veteraniNejen svatý Martin, ale také Den válečných veteránů připadá na 11. listopadu. Ti z Olomouckého kraje si ho připomněli na nedělním slavnostním setkání v Klášterním hradisku v Olomouci.

“Chtěli jsme tímto uctít válečné veterány a vzpomenout na památku těch, kteří už tu s námi dnes být nemohou. Tato akce se v Olomouckém kraji pořádá pravidelně a můžu dodat, že jinde to není jinde běžným zvykem, ale jsem rád, že u nás se tato tradice dodržuje,” řekl na úvod Pavel Skácel z Československé obce legionářské.

Setkání s veterány se zúčastnil také hejtman kraje Ladislav Okleštěk, primátor Olomouce Miroslav Žbánek a ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda.

K přítomným promluvil i nejstarší válečný veterán Miloslav Dočkal, kterému je už 98 let a pochází z Bělkovic-Lašťan na Olomoucku.

“Zažil jsem celou Masarykovu republiku, protektorát, sovětskou okupaci a současnou Českou republiku. Nabízí se tedy hodnocení těch sta let. Já osobně hodnotím jako nejlepší Masarykovu republiku. Tehdy lidé měli k sobě blíž, republiku milovali, vážili si jí a hlavně dovedli svoji obec nezjištně zlepšovat,” zmínil mimo jiné ve svém proslovu nejstarší veterán.

“Všechny, kteří nám ve válce vybojovali svobodu, a na které dnes, na Den válečných veteránů vzpomínáme, jsme již uctili minutou ticha. Srdečně děkuji všem přítomným veteránům, a také krajskému úřadu a řediteli Vojenské nemocnice za umožnění uskutečnit setkání v tak krásném prostředí Klášterního hradiska. Dále děkuji panu předsedovi Československé obce legionářské, která se o válečné veterány stará,” uzavřel Dočkal.

Na závěr první části setkání zazněla státní hymna a následoval krátký koncert v podání Vojenské hudby Olomouc. 
Zdroj: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/valecni-veterani-oslavili-v-olomouci-svuj-svatek-20181111.html

small solovkaDen před svými 95. narozeninami zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc válečný veterán, 

plk. v. v. Ivan Solovka, přímý účastník největších bitev, jaké kdy československé vojsko svedlo. Byl mimo jiné nositelem Čs. válečného kříže 1939, medaile Za chrabrost, vyznamenání Za osvobození Kyjeva, vyznamenání Za osvobození Bílé Cerekve, Polského válečného kříže, Záslužného kříže ministra obrany III. stupně a jiných ocenění.

Narodil se 6. září 1923 v obci Volové na Podkarpatské Rusi, která tehdy byla součástí Československa (dnes ukrajinské město Mižhorje). Pocházel ze zcela nuzných poměrů, v rodině patřil k první generaci, která uměla číst a psát. Zásluhou českých učitelů působících na Podkarpatské Rusi byl vychován
k československému vlastenectví. Ač nadaný, pro nedostatek finančních prostředků musel nastoupit ihned po ukončení školní docházky jako dělník na pile.

Po okupaci rodné země Maďarskem a po záboru východní části Polska Sovětským svazem na podzim roku 1939 se z obav z nasazení v maďarských pracovních jednotkách a pod vlivem panslovanské sovětské propagandy jako šestnáctiletý hoch přidal ke skupině mnoha jiných a ilegálně překročil hranice do SSSR. Za to byl uvězněn a místo slíbeného studia a boje za svobodu vlasti byl v roce 1940 odsouzen na 3 roky do gulagu za špionáž. K výkonu trestu byl převezen do tábora Pěčora na severním Uralu při polárním kruhu, kde se stavěla železnice z Koblasu do Vorkuty k uhelným a zlatým dolům. V této době se tam mimo jiné mohl setkat i s jiným vězněm, budoucím izraelským premiérem Menachimem Beginem.

 small koncert 2 9 2018V neděli 2. září 2018 hostila Vojenská nemocnice Olomouc ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska Orkiestru Marynarki Wojennej, vojenskou hudbu polského námořnictva ze Svinoústí.  Koncert věnovaný především válečným veteránům byl koncipován jako navazující akce XXIV. Mezinárodního festivalu dechových hudeb konaného v té době v Olomouci a Kroměříži. Hojně navštívené a především skvěle odehrané představení polského orchestru vedeného kpt. Grzegorzem Rudnikem zahrnovalo skladby klasické hudby, ale i adaptace slavných jazzových, swingových, rockových a popových melodií a bylo zakončeno slavnou Vejvodovou polkou Rosamunde. Koncert se konal ve spolupráci Vojenské nemocnice Olomouc, Posádkového velitelství Olomouc a Posádkového velitelství Praha jako součást širšího rámce oslav 100. výročí vzniku republiky. 

Fotogalerie zde. (autor Ing. Pavel Václavík)

veteran day
Baseballový oddíl Skokani Olomouc ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc, Centrem podpory speciálních sil Olomouc, Posádkou Olomouc, Centrem zdravotních služeb Prostějov a Československou obcí legionářskou uspořádal 9. června 2018 na svém hřišti v Olomouci - Lazcích Army Veteran Day 2018.  Akce, která se inspirovala podobnými zahraničními aktivitami, proběhla za účasti významných představitelů druhoválečných i novodobých veteránů - přítomni byli jak generálmajor Emil Boček, poslední žijící český stíhač RAF, tak i plukovník Ivan Solovka, dřívější vězeň gulagu a pak příslušník 1. čs. armádního sboru v SSSR, oba letos devadesátipětiletí. Druhoválečný východní odboj zastupoval ještě pan Viktor Ráža, Jan Janků zase reprezentoval totálně nasazené a současně i III. odboj. Plukovník Solovka a dále jmenovaní jsou klienty Centra komplexní péče o veterány při Vojenské nemocnici Olomouc, jehož pracovnice veterány na akci obětavě doprovázely.

 Novodobí veteráni, zastoupení mimo jiné plukovníkem Aloisem Kadlčíkem, podplukovníkem Martinem Krumniklem a podplukovníkem Tomášem Skácelem, měli výrazný podíl na úspěšné organizaci dne s ukázkami bojové techniky, výstroje, zbraní a zdravotnické techniky. Účast historické vojenské techniky zprostředkoval nadrotmistr Libor Hrabal, vojenská nemocnice prezentovala nový sanitní vůz.

Organizátoři akce z baseballového oddílu jednotlivé veterány v krátkých vstupech představili a obdarovali dresem klubu se jmenovkou a číslem symbolizujícím ročník narození, česká hymna zazněla v podání sólisty opery Moravského divadla v Olomouci Jakuba Rouska, vystoupily i olomoucké mažoretky. Slavnostní nadhozy v podání podplukovníků Krumnikla a Skácela pak zahájily vlastní komentovaný ligový zápas olomouckých Skokanů s blanenskou Olympií. 

Odkazy v médiích:
https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/olomoucti-baseballiste-vzdali-hold-valecnym-veteranum-i-soucasnym-vojakum-20180609.html

https://www.olomouckadrbna.cz/z-kraje/olomoucko/8617-olomoucti-baseballiste-uctili-valecne-veterany-dorazil-i-petadevadesatilety-general-emil-bocek.html

https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Army-Veteran-Day-2018-se-vydaril-28888

http://regionsport.cz/foto-skokani-uctili-valecne-veterany/

 

koncert vv 2018Pod záštitou ministryně obrany Karly Šlechtové a za výrazného přispění Vojenské zdravotní pojišťovny proběhl v neděli 22. dubna 2018 ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska tradiční koncert pro válečné veterány konaný u příležitosti 73. výročí ukončení

2. světové války. Velmi úspěšné koncertní vystoupení, jehož hlavním organizátorem byla Vojenská nemocnice Olomouc, bylo dílem Klarinetového kvartetu Vojenské hudby Olomouc vedeného nadpraporčíkem Petrem Polákem a vystupujícím se sólistkou Kateřinou Burešovou.
 Veřejné činitele mezi hosty zastupovali olomoucký senátor MUDr. Lumír Kantor, radní Olomouckého kraje MUDr. Ivo Mareš a starosta Luké František Lakomý, policie byla reprezentována krajským ředitelem plk. Tomášem Landsfeldem, za četné příslušníky armády byli přítomni například generál Ivo Zbořil, plukovník Petr Čepelka, podplukovník Martin Krumnikl nebo podplukovník Miroslav Hofírek. Hlavními hosty však byli druhováleční i novodobí váleční veteráni, jejich rodinní příslušníci a podporovatelé, představitelé Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Obce sokolské, Vojenského spolku rehabilitovaných, Sdružení válečných veteránů a také současní či bývalí zaměstnanci Vojenské nemocnice Olomouc a spolupracující církevní představitelé.