Návštěva atašéV pátek 6. března 2020 navštívil KCVV Olomouc kulturní atašé velvyslanectví USA, Erik W. Black. Při prohlídce Komunitního centra byl seznámen s činností a obsahem práce KCVV a s velkým zájmem si prohlédl výstavu věnovanou 75. výročí sestřelení dvou amerických bombardérů nad Olomoucí, které dopadly do místní části Bystrovany a Neředín a zahynulo při něm 12 amerických letců.

Tuto výstavu, která byla zahájena 16. prosince 2019 při příležitosti slavnostního otevření KCVV Olomouc, již stačilo shlédnout velké množství návštěvníků. Byli mezi nimi nejen pozvaní hosté z vojenských zařízení a útvarů AČR, ale také zájemci z řad široké veřejnosti, kteří se o výstavě dozvěděli z médií, nebo jen tak procházeli kolem KCVV a zaujala je upoutávka na vstupu do komunitního centra.

Výstava, která byla z pohledu počtu jejich návštěvníků velmi úspěšná, bude ukončena 12. března 2020 a nahradí ji od 16. března 2020 expozice věnována obětem Holocaustu. 

Návštěva OVVVe středu 4. března 2020 navštívili KCVV Olomouc pracovníci Odboru pro válečné veterány MO ČR, PhDr. Pavel Kugler, Ph.D a paní Kamila Smetana Varaďová. 

Hosté si prohlédli prostory komunitního centra a seznámili se s provozní a plánovací dokumentací KCVV. Byli také informováni o dosud realizovaných akcích a se záměrem činnosti komunitního centra v roce 2020 a následujících letech.

Ve čtvrtek 20. února 2020 navštívila KCVV Olomouc paní Miluška Ottová, za 2. světové války skrývané dítě a Ing. Petr Papoušek, předseda Židovské obce Olomouc.

Oba hosté si prohlédli prostory komunitního centra a byli seznámeni s posláním a hlavními úkoly KCVV Olomouc. Během následující besedy s pracovníky komunitního centra paní Ottová představila blíže sebe i svou roli v jednotlivých organizacích, ve kterých působí. Paní Ottová je členkou Židovské obce Olomouc, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a také je činná v obecně prospěšné společnosti Živá paměť.

Ve středu 19. února 2020 navštívil KCVV Olomouc plk. gšt. Ing. Jan Zezula, Ph.D., předseda Sdružení válečných veteránů České republiky.

Plk. Zezula si prohlédl prostory komunitního centra, přičemž ho vedoucí centra kpt. Mgr. Dana Václavíková seznámila s posláním a hlavními úkoly KCVV Olomouc. Během následujícího jednání se pak řešily formy spolupráce mezi KCVV Olomouc a SVV ČR.

Jednání s ČsOL smallV úterý 4. února 2020 proběhlo v KCVV Olomouc jednání zaměstnanců komunitního centra se zástupcem Československé obce legionářské (ČsOL) panem Ing. Pavlem Udvorkou, který je předsedou Jednoty ČsOL Olomouc 2.

Vedoucí KCVV Olomouc kpt. Mgr. Dana Václavíková a pan Ing. Pavel Udvorka se navzájem informovali o svých záměrech činnosti v letošním roce, načež se pak jednání zaměřilo na ytipování možných forem spolupráce mezi KCVV Olomouc a ČsOL.

pan Čermák 1 smallVe čtvrtek 16. ledna 2020 navštívil KCVV Olomouc plk. v.v. František Čermák, který se zasloužil o vybudování pietních míst v Olomouci k uctění památky amerických letců, kteří zde zahynuli v prosinci 1944, když byla jejich letadla při plnění operačního úkolu sestřelena německými stihačkami.

Pan Čermák, bývalý voják a člen Vojenského spolku rehabilitovaných, kterému je již 95 let, vložil do realizace své myšlenky uctít památku 7 amerických letců obrovské množství času a energie. Během své neutuchající snahy do projektu zapojil řadu lidí, představitelů obce, letecké badatele, představitele města a další dobrovolníky, kteří přispěli k tomu, aby byla jeho snaha naplněna.

Pan Čermák si během návštěvy KCVV prohlédnul výstavku k 75. výročí letecké bitvy nad Olomoucí a sestřelení amerických letců, která je v prostorech komunitního centra instalována. Dále si prohlédnul prostory a vybavení komunitního centra a vedoucí KCVV kpt. Mgr. Dana Václavíková ho seznámila s posláním a úkoly KCVV.

Setkání s panem Čermákem se kromě pracovníků KCVV Olomouc zúčastnila také paní Mgr. Pavlína Vrtková, kurátorka výstavky a také členové Vojenského spolku rehabilitovaných, plukovníci v.v. Miroslav Pavel a Bohumil Reml. Během tohoto setkání byly projednány možnosti další spolupráce s KCVV Olomouc.

Na závěr setkaní provedl pan Čermák zápis do Pamětní knihy KCVV. 

fotogalerie z návštěvy zde.

Návštěva LDN 1 smallVe středu 15. ledna 2020 odpoledne navštívili pracovníci KCVV Olomouc Léčebnu dlouhodobě nemocných – Středisko komplexní péče o veterány VN Olomouc.

Cílem návštěvy bylo setkat se s válečnými veterány, kteří jsou v tomto unikátním zařízení hospitalizováni, popovídat si s nimi o jejich problémech a také je informovat o vzniku Komunitního centra pro válečné veterány v Olomouci, jeho roli v péči o válečné veterány a úkolech pro nejbližší období.

Podle reakcí a slov všech přítomných návštěva v LDN splnila svůj cíl. Váleční veteráni byli mile překvapeni a potěšeni setkáním s pracovníky KCVV. Na závěr návštěvy vedoucí KCVV Olomouc kpt. Mgr. Dana Václavíková pozvala válečné veterány z LDN na návštěvu KCVV.

fotogalerie z návštěvy zde.

Podkategorie