16. prosince 2019 v dopoledních hodinách se uskutečnily postupně dva pietní akty v Olomouci Hejčíně a Bystrovanech u památníků amerických letců, kteří zde, téměř na den přesně, před 75 lety zahynuli, když byly jejich bombardéry při plnění operačního úkolu sestřeleny německými stihačkami.

Pietní akty proběhly za organizační spolupráce Komunitního centra pro válečné veterány (KCVV) Olomouc, ředitelství Vojenské nemocnice Olomouc, 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou, 153. ženijního praporu Olomouc a posádkové hudby Olomouc, a zúčastnili se jich významní hosté, jako ředitel VN Olomouc, plukovník gšt. MUDr. Svoboda nebo námořní přidělenec USA Matthev Johnson.

Zároveň byla k 75. výročí těchto událostí připravena výstava v prostorách KCVV Olomouc, která byla zahájena téhož dne v rámci slavnostního otevření KCVV Olomouc.

fotogalerie zde: Slavnostní otevření KCVV Olomouc

16. prosince 2019 ve 13,00 hodin bylo slavnostně za přítomnosti náměstkyně pro řízení sekce správy a řízení organizací MO Kateřiny Blažkové, ředitele VN Olomouc plukovníka gšt. MUDr. Martina Svobody a dalších významných hostů, mezi nimiž byl i námořní přidělenec USA Matthew Johnson, otevřeno Komunitní centrum pro válečné veterány (KCVV), jehož hlavní činností bude zabezpečení volnočasových aktivit válečných veteránů a zprostředkování psychologického, duchovního, právního, pracovního a dalšího potřebného poradenství pro ně. Kromě činnosti ve prospěch válečných veteránů bude snahou pracovníků KCVV nabídnout zajímavé akce, např. výstavy nebo přednášky, také pro školy i širokou veřejnost.

KCVV, které je součástí VN Olomouc, bylo vybudováno v prostorech Domu armády, v části bývalé restaurace U Huberta. Jedná se již o druhé zařízení tohoto druhu, které bude působit ve prospěch válečných veteránů. To první vzniklo v Brně při VN Brno na konci roku 2016.

Otevření KCVV Olomouc předcházela složitá etapa příprav spojená s hledáním vhodných prostorů a jejich následnou rekonstrukcí do podoby vhodné pro činnost tohoto zařízení. Výraznou většinu problémů se ale podařilo zdárně vyřešit, a tak mohlo ve výše uvedený den dojít k přestřižení slavnostní pásky a otevření centra.

V regionu střední a severní Moravy v současnosti žije přibližně 4000 válečných veteránů, kterým může nové centrum nabízet své služby.

Dopoledne, před slavnostním otevřením KCVV, proběhly pietní akty u památníků v místní části Bystrovany a Hejčín, k uctění památky amerických letců, kteří zde zahynuli za 2. světové války v prosinci 1944.

Foto 1 small

Komunitní centrum pro válečné veterány (KCVV) vzniklo v Olomouci jako v pořadí již druhé zařízení pro podporu válečných veteránů v České republice. První KCVV vzniklo na konci roku 2016 v Brně, otevření dalšího se připravuje v Praze. Všechna KCVV jsou organizačně začleněna do struktury vojenských nemocnic.

Slavnostní otevření KCVV v Olomouci proběhlo 16. prosince 2019.

Cílem KCVV Olomouc je zajišťovat:

  • volnočasové aktivity válečných veteránů a jejich rodin
  • informace a poradenství válečným veteránům a jejich rodinným příslušníkům v oblastech jejich života
  • podporu vzdělávání civilní veřejnosti v oblasti branné výchovy a formování vlasteneckých hodnot a vztahu k historickým tradicím
  • setkávání účastníků misí i s mezinárodní účastí
  • organizaci a koordinaci oslav významných výročí a pietních aktů

 KCVV Olomouc spolupracuje:

  • s útvary a zařízeními AČR
  • se školami na všech stupních vzdělávání
  • s představiteli státní správy a samosprávy
  • s vybranými institucemi a spolky

fotogalerie zde: Slavnostní otevření KCVV Olomouc

 

Podkategorie