Cena bez DPH (Kč)
1 Projednání, posouzení,hlasování komise vč. vystavení dokumentace pro žadatele pro celou klinickou studii (startup) 7 500
2 Projednání dodatečné dokumentace již projednané studie v rámci jednoho zasedání komise 1 000


Ceník platný od 1. 5. 2016