č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Potvrzení lékařského nálezu pro komerční pojišťovnu 200
  Výpis (opis) ze zdravotnické dokumentace dle rozsahu a časové náročnosti  
2 - jednoduchý administrativní výkon (do 10 min.) 90
3 - výpis ze zdravotnické dokumentace 280
 

Kopie zdravotnické dokumentace
a) za pořízení jednoho tisku, kopie nebo převodu do elektronické podoby 

formát A4 jednostranný

 
4 černobílý 0,84
5 barevný 1,49
  formát A4 oboustranný  
6 černobílý 1,68
7 barevný 2,98
  formát A3 jednostranný  
8 černobílý 1,41
9 barevný 2,71
  formát A3 oboustranný  
10 černobílý 2,82
11 barevný 5,42
  za vypálení dat na CD, DVD  
12 CD 1 ks 15
13 DVD 1 ks 20
  Náklady na opatření technických nosičů  
14 DVD-RW - 4,7 GB 8,40
15 DVD + R 14,08
16 CD-R 4,62
17 CD-RW 14,08
18 Náklady na odeslání informací žadateli
a) balné se nevyžaduje;
b) náklady na poštovní služby budou vyčísleny podle ceníku České pošty.
 
19

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
- v případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady
za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši

262
20 Přítomnost doprovodu u hospitalizovaného pacienta, dítěte nad 6 let za ošetřovací den 300


Ceník platný od 1. 1. 2018