č.úkonu placený úkon cena vč. DPH (Kč)
1 Potvrzení lékařského nálezu pro komerční pojišťovnu 200
2 Výpis (opis) ze zdravotnické dokumentace dle rozsahu a časové náročnosti
- jednoduchý administrativní výkon (do 10 min.)
- výpis ze zdravotnické dokumentace
90
280
3 Kopie zdravotnické dokumentace
- první strana
- další strana
- oboustranná kopie

60
4
5
4 Poštovné, doporučené s dodáním do vlastních rukou výhradně jen na adresáta 35
5 Nahlížení do zdravotnické dokumentace 200 (za započatých
       30 minut)
6 Vyhledávání zdravotnické dokumentace v archívu 300
7 Přítomnost doprovodu u hospitalizovaného pacienta, dítěte nad 6 let za ošetřovací den 300


Ceník platný od 1. 5. 2016