č. úkonu  placený úkon Cena bez DPH (Kč)
1 Sterilizace objednatele v sterilizátoru STERRAD 100S 900*

 

*uvedená cena je pouze orientační a je stanovena na základě objemového využití plazmového sterilizátoru


Ceník platný od 1. 5. 2018