usa vojensky pridelenecVe dnech 23. - 25. dubna 2017 zavítal na návštěvu Olomouce americký vojenský přidělenec pro obranu a vzdušné síly plk. Mark A. Wootan s chotí. Jeho třídenní pobyt zahrnoval bohatý program: první den návštěvy byl v doprovodu ředitele Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. Martina Svobody přijat primátorem Statutárního města Olomouc Antonínem Staňkem.  Magistrát města pečuje o pomník padlých amerických letců na neředínském hřbitově, který pak plk. Wootan týž den odpoledne navštívil, stejně jako později i pomníky amerických letců v Troubkách a Rokytnici u Přerova. Mimo uvedené pan primátor převzal společně s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem záštitu nad vzpomínkovým večerem konaným v pondělí 24. dubna  na počest vojenského amerického kaplana českého původu Emila Kapauna, který padl v době korejské války, byl nedávno oceněn americkou Medailí cti a připravuje se jeho blahořečení.

 Mimo to ale bylo pondělí 24. dubna 2017 zasvěceno odhalení obnoveného pomníku padlým americkým letcům u Bystrovan - obětem sestřeleného amerického bombardéru B-17 "Slipstream" ze dne 18. prosince 1944. Tato pietní slavnost začala shromážděním v bystrovanské základní škole, kde se plk. Wootan v přítomnosti představitelů 22. základny vrtulníkového letectva Náměšt nad Oslavou setkal s žáky, učiteli a občany Bystrovan reprezentovaných mj. paní starostkou Ing. Hanou Vagnerovou. Po úvodní besedě byl promítnut dokumentární film Jiřího Černoška věnovaný právě okolnostem sestřelu letounu nad obcí, pro hosty byl film opatřen anglickými titulky. Poté byla zahájena malá výstava obsahující artefakty ze sestřeleného letounu, modely a snímky letadel a dokumenty vztahující se k události. 

Hlavní částí programu bylo slavnostní odhalení znovuobnoveného kříže na břehu řeky Bystřičky přímo v pomyslném centru dopadu trosek letadla. Vojenskou část piety obstarali vojáci z náměšťské letecké základny pod vedením plk. gšt. Petra Čepelky. Po úvodních projevech se plk. Wootan ujal odhalení pomníku spolu s jeho autorem plk. v. v. Františkem Čermákem, který jak původní kříž v roce 2004, tak i nynější obnovený vytvořil sám na vlastní náklady, a to jen s malou skupinou přátel, obec pak přispěla úpravou pietního místa s vybudováním oddechového koutku. Tvůrce pomníku František Čermák byl z rukou plk. Wootana oceněn americkou pamětní mincí, Jiří Černošek pak pamětním listem. Stejné pocty se dostalo i Marku Hradilovi, dalšímu z iniciátorů původního pomníku, který však nebyl přítomen a ocenění v zastoupení tak převzala paní starostka Vagnerová.  

V dalším programu dne pak po krátkém zastavení v basilice na Svatém Kopečku byli američtí hosté přivítáni ve Vojenské nemocnici Olomouc. Primářem interního oddělení MUDr. Navrátilem byli při prohlídce seznámeni s historií Klášterního Hradiska. Zavítali též na některá oddělení, více času věnovali především prohlídce oddělení následné intenzivní péče pro dětské pacienty. 

Poslední den návštěvy se plk. Wootan s chotí nejprve setkal s žáky a pedagogy partnerské základní školy na Mozartově ulici v Olomouci a poté zahájil prohlídku provozů Vojenské nemocnice Olomouc na Pasteurově ulici, kdy v přítomnosti primářů navštívil oddělení ARO a chirurgické oddělení. Následovaly setkání  a beseda s frekventanty kursu angličtiny při Centru jazykového vzdělávání, které sídlí v prostorách Vojenské nemocnice Olomouc a je vedeno Mgr. Pavlínou Vrtkovou. Návštěva byla zakončena nevšední prohlídkou Dómu svatého Václava pod vedením Ondřeje B. Jurečky. 

Vrátíme-li se k návštěvě naší nemocnice, američtí hosté velmi pozitivně hodnotili její stav a úroveň poskytované péče a plk. Wootan navrhl několik okruhů možné budoucí spolupráce. 

(Plk. Mark A. Wootan vede Kancelář vojenského přidělence při velvyslanectví USA v České republice. Jeho úkolem je rozvíjení vztahů mezi americkými a českými ozbrojenými silami, poskytování konzultací o vojenských otázkách velvyslanci USA v České republice a reprezentace předsedy sboru náčelníků štábů a americké vojenské služby v České republice. Dalším úkolem je pomoc českým ozbrojeným silám v bilaterálních programech vedoucích k modernizaci armádních systémů a zlepšení schopnosti spolupráce v rámci NATO.)

Fotogalerie z akce zde.