koncert pro zamestance 2017Dne 12. prosince 2017 proběhl již tradiční koncert pro stávající i bývalé zaměstnance Vojenské nemocnice Olomouc. U příležitosti významného životního jubilea obdržel v úvodu akce dlouholetý zaměstnanec nemocnice pan Jan Slivečka z rukou ředitele čestnou plaketu Vojenské nemocnice Olomouc a poté již následoval vlastní koncert. O vysokou kulturní úroveň se postaral Žesťový kvintet Vojenské hudby Olomouc pod vedením por. Jiřího Hájka a vynikající klavírní vystoupení lékaře interního oddělení MUDr. Davida Přidala. Repertoár zahrnoval díla klasické i moderní hudby a neopominul ani vánoční motivy a u publika se setkal s velmi příznivým přijetím. Stejné bylo i ocenění perníčků, které letos připravila sestra z interní ambulance Renata Jemelková.

Fotografie z koncertu zde