Ve dnech, kdy si připomíná 270. výročí založení, byla dne 31. května 2018 Vojenská nemocnice Olomouc oceněna za příkladnou péči o válečné veterány Cenou města Olomouce za rok 2017. Stalo se tak v rámci slavnostního večera pořádaného tentokrát v Arcibiskupském paláci. Tradiční a velmi hodnotné ocenění předal řediteli nemocnice plk. gšt. MUDr. Martinu Svobodovi primátor Statutárního města Olomouc Antonín Staněk.  Vojenská nemocnice Olomouc se tak spolu s ostatními letošními oceněnými zařadila mezi významné laureáty z řad osobností a institucí dekorovaných v minulých letech, namátkou uveďme světoznámého sochaře Ivana Theimera, heraldika Jiřího Loudu, trenéra Karla Brücknera, bývalého ředitele Vojenské nemocnice Olomouc Josefa Švába či například Arcibiskupství olomoucké nebo Moravskou filharmonii Olomouc. Jak
uvedl ředitel nemocnice při poděkování, cena je především oceněním vynikající práce téměř šesti set zaměstnanců Vojenské nemocnice Olomouc. 
 
z webu : http://www.tvmorava.cz/clanek/3954/ceny_mesta_jsou_rozdany

cena mesta2