small smerdovaBrigádní generálka Lenka Šmerdová, poradkyně náčelníka Generálního štábu Armády České republiky navštívila v úterý 28. srpna Vojenskou nemocnici v Olomouci. Dětem na oddělení následné intenzivní péče přivezla dárky a sluníčka od dětí z dětských skupin MO.

Za doprovodu ředitele Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. Martina Svobody a primáře oddělení následné intenzivní péče Pavla Pokorného si prohlédla toto speciální oddělení a jeho vybavení. Navštívila děti u jejich lůžek, seznámila se s jejich anamnézou a specifiky potřeb pro zajištění péče v jednotlivých případech.

Oddělení následné intenzivní péče se zaměřením na dětské pacienty funguje v Klášterním Hradisku od začátku roku 2017. Spektrum pacientů oddělení je v České republice poměrně široké. Jedná se o děti ve věkovém rozmezí od 1 měsíce až po 18 let s nádorovými onemocněními, hypoxemickým postižením mozku při porodu, děti s metabolickými a vývojovými vadami, neurodegenerativními onemocněními, děti po virových nebo bakteriálních infekcích mozku a také děti a mladiství po úrazech či tonutí.

Převzato ze zdroje http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/generalka-privezla-detem-ve-vojenske-nemocnici-olomouc-slunicka-202550/
Fotogalerie zde. (autor Ing. Libor Botek)