kaplaniSlavnostní sál Klášterního Hradiska patřil 15. května 2019 prvnímu ročníku celostátní konference nemocničních kaplanů pod názvem  Mezioborové dialogy kaplanské služby - vztah psychologie a spirituality. Vojenská nemocnice Olomouc byla spolupořadatelem akce a v osobě mjr. Mgr. Františka Zakopala z psychologického oddělení poskytla organizátora a moderátora celé konference. Setkání, na jehož  pořádání se dále podílel Institut sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Arcibiskupství olomoucké, poctili svou návštěvou a příspěvkem mimo jiné i plk. gšt. ICLic., Mgr. et Mgr. Jaroslav Knichal, hlavní kaplan Duchovní služby Armády České republiky a Mons. Jan B. Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Zastoupení byli i představitelé spolupracujících organizací  z Katolické asociace nemocničních kaplanů, Asociace nemocničních kaplanů a Vězeňské duchovní služby, praktické pořadatelské role se ujali studenti a pedagogové Obchodní akademie Přerov. 

zdroje na webu:
http://www.ado.cz/clanek/prvni-setkani-nemocnicnich-vojenskych-vezenskych-kaplanu-v-cr
http://www.kaplanivnemocnici.cz/aktuality/setkani-kaplanu-v-olomouci