blesk smallV rámci celorepublikové osvětové akce pořádané a propagované deníkem Blesk pod názvem Blesk ordinace se Vojenská nemocnice Olomouc
28. května 2019 prezentovala na olomouckém Horním náměstí. V připravených stanech nabídla široké veřejnosti informace a účast na programech prevence a léčby závislostí, kardiovaskulárních a plicních chorob, kožních onemocnění, diabetu a nádorů tlustého střeva, poskytla lékové poradenství a poradenství o zdravém životním stylu a připravila ukázku první pomoci. Návštěvníci si na jednoduchém modelu tlustého střeva sami mohli vyzkoušet ovládání endoskopu, nechat si vyšetřit mateřská znaménka, krevní tlak, plíce nebo hladinu krevního cukru nebo zkusit na modelu poskytnout první pomoc. Ředitel plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda představil stručně činnost vojenské nemocnice, její práci pro armádu i pro širokou veřejnost. Primář interního oddělení MUDr. Karel Navrátil věnoval zasvěcenou přednášku historii Klášterního Hradiska, kde nemocnice z větší části sídlí. V dalších vstupech se představili lékaři jednotlivých zúčastněných oddělení nemocnice. V rámci prezentací bylo propagováno i studium na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a obecně vojenská medicína, aktivně se zapojilo Centrum zdravotních služeb Prostějov.  Akce byla i přes výrazně nepříznivé počasí úspěšná, vyhledalo ji přes 1000 návštěvníků. 

Fotogalerie zde.