Oddělení ARO je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči.

Oddělení Chirurgie je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech.

Oddělení Psychiatrie je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Psychiatrie

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Akreditace_psychiatrie.pdf)Akreditace Psychiatrie[ ]1243 kB

Oddělení Psychiatrie je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování praktické části - OM a OM 2 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Oddělení Dermatovenerologie je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání DERMATOVENEROLOGIE

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Akreditace_dermatovenerologie.pdf)Akreditace Dermatovenerologie[ ]1253 kB

Oddělení klinických laboratoří je držitelem Osvědčení o akreditaci.

Předmět akreditace

Laboratorní diagnostika v oboru klinická biochemie a odběr vzorků krve v rozsahu uvedeném v příloze tohoto osvědčení.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Akreditace_laboratoř.pdf)Akreditace ČIA[ ]3561 kB
Stáhnout tento soubor (Akreditace_laboratoř_platné.pdf)Akreditace ČIA platná[ ]3891 kB