otevrenoVzhledem k poklesu výskytu chřipky u dospělých a po konzultaci s hygienikem ruším dnešním dnem (16. 1. 2017) zákaz návštěv na lůžkových odděleních Vojenské nemocnice Olomouc.

plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda, ředitel VN Olomouc