podpis smlouvy 12. února 2017 byla děkanem Lékařské fakulty Univerzity Palackého prof. MUDr. Milanem Kolářem, Ph.D. a ředitelem Vojenské nemocnice Olomouc plk. gšt. MUDr. Martinem Svobodou podepsána aktualizovaná smlouva o vzdělávání studentů olomoucké lékařské fakulty ve vojenské nemocnici. Smlouva rozšiřuje vzdělávání o další obory včetně nově vybudovaného oddělení následné intenzivní péče pro děti. Dalším přínosem je administrativní sjednocení a zjednodušení celého procesu spolupráce. Smlouva potvrzuje spolupráci i ve výuce anglicky hovořících studentů. Profesor Kolář zdůraznil potřebu dostatečné základny pro praktickou výuku studentů zvláště v podmínkách neustálé redukce lůžkových kapacit, kterou s sebou nese zkracování doby hospitalizace a jiná kritéria úhrady. Dále poukázal na skutečnost, že vojenská nemocnice jako zařízení menšího typu je ideálním představitelem méně specializované medicíny, kde jsou obory pojímány více celostně a v souvislostech, než je tomu ve specializovaných zařízeních. Ředitel nemocnice plk. Svoboda ocenil zvyšující se kvalitu studentů olomoucké fakulty, která je i pro lékaře nemocnice závazkem dalšího vlastního vzdělávání, mají-li být stáže studentů v nemocnici přínosné. Nemocnice považuje výuku studentů a vůbec spolupráci s Univerzitou Palackého za prestižní záležitost a je potěšující, že v evaluačních dotaznících je studenty hodnocena velmi příznivě. 

podpis smlouvy 2

Z jiných zdrojů: http://www.zurnal.upol.cz/nc/funkce/zprava/clanek/v-pristim-akademickem-roce-se-medikum-otevrou-dalsi-specializacni-oddeleni-vojenske-ne/