Ve dnech 16. - 18.10. 2019 proběhne 65. konference vojenských internistů.

Sjezd pořádá interní oddělení VN Olomouc v prostorách Klášterního Hradiska

Organizační pokyny

Místo: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo náměstí 5, 779 00 Olomouc

Datum: 16-18.10.2019

PROGRAM KONFERENCE


16. října 2019 
Knihovna

16.00 – 17.00  Shromáždění poradního sboru hlavního odborníka VZdrSl pro obor vnitřní lékařství

17.30   Prohlídka pivovaru Litovel
(vstupenky budou vydány při registraci)
Odjezd autobusu z parkoviště VN Olomouc v 17.00-17.15 hod

Autobus bude přistaven mezi 17-17:15 hod na parkovišti před VN Olomouc a následně pojedeme k hotelu Theresian, kde vyzvedneme účastníky, kteří mají zájem o účast na akci spojené s návštěvou a prohlídkou pivovaru Litovel. Zpět budou opět účastníci dopraveni k hotelu Theresian a na parkoviště  před VN Olomouc 


17. října 2019 Slavnostní sál

09.00 – 9.30  Zahájení konference

plk. gšt. prof. MUDr. Horáček Jan M., Ph.D. – Vnitřní lékařství v rezortu MO – přehled činnosti za rok 2018, současný stav a vize rozvoje oboru ve vojenském zdravotnictví Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové

9.30 – 9.35  Přestávka

9.35 – 10.30   I. blok
Předsedající: Navrátil K., Solař S.

Slavnostní přednáška
Nová doporučení ESC 2019

prof. MUDr. Táborský Miloš, CSc., MBA, FESC, FACC – Doporučení pro prediabetes, diabetes a kardiovaskulární onemocnění
Táborský M.
I. interní kardiologická klinika, FN Olomouc

prof. MUDr. Hutyra Martin, Ph.D., FESC – Doporučení pro akutní embolizaci plicní
Hutyra M.
I. interní kardiologická klinika, FN Olomouc

10.30 – 10.45  Přestávka
10.45 – 12.00   II. blok
Předsedající: Svoboda M., Horáček J.M.

prof. MUDr. Urbánek Petr, CSc. – Autoimunitní hepatitida    
Urbánek P.

Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu. Subkatedra gastroenterologie IPVZ,
ÚVN Praha

MUDr. Csomor Ján – Poléková akutní pankreatitida  
Csomor J.

Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu. Subkatedra gastroenterologie IPVZ,
ÚVN Praha

mjr. MUDr. Hojdekr Václav – Toxické megakolon
Hojdekr V., Mihola S., Hrbek J., Mazanec J., Jančík J.
Interní oddělení, VN Brno

MUDr. Brogyuk Nagyija – Volba metody při endoskopické terapii kolorektální neoplázie
Brogyuk N.
Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, ÚVN Praha

MUDr. Košťálová Kateřina – 3D high-resolution anorektální manometrie – první zkušenosti a využití v praxi
Košťálová K., Suchánek Š., Zavoral M.
Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, ÚVN Praha

Diskuse

12.00 – 13.00   Přestávka

13.00 – 14.15   III. blok
Předsedající: Solař S., Jakl M.

MUDr. Solař Svatopluk – Existují limity operace pacienta s diabetem mellitus?
Solař S.
Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, ÚVN Praha

MUDr. Škraňka Vladimír, Ph.D. – Nová doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění perikardu v klinické praxi aneb často unikající závažná onemocnění kardiovaskulárního ústrojí s letálním koncem
Škraňka V, Třeštík P., Francek L. sn., Francek L. jn., Junášková V., Hubíková P.
Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče a s dialyzační jednotkou, Nemocnice Kroměříž

pplk. MUDr. Jakl Martin, Ph.D. – Význam malapozice koronárního stentu
Jakl M., Červinka P, Horáček J.M.
Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové;
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

MUDr. Straka Ján, Ph.D. – Vyšetrenie sympatikovej inervácie myokardu pomocou 123I-MIBG
Straka J., Lacko A., Hruboň A.
Klinika nukleárnej medicíny, ÚVN Ružomberok

MUDr. Hnátek Tomáš, Ph.D. – Zajímavé EKG nálezy, interaktivní kvíz
Hnátek T., Daněk J., Krčová E., Jarkovský P., Zavoral M.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Diskuse

14.15 – 14.30   Přestávka

14.30 – 15.45   IV. blok
Předsedající: Jebavý L., Kotík I.

plk. gšt. prof. MUDr. Horáček Jan M., Ph. D. – Akutní lymfoblastická leukemie dospělých v roce 2019
Horáček J.M., Kupsa T., Jebavý L., Žák P.
Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové; IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové

mjr. MUDr. Kupsa Tomáš, Ph.D. – Pacientka s horečkou neznámého původu
Kupsa T., Horáček J.M., Jebavý L.
Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové; IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové

RNDr. Vytisková Soňa, Ph.D. – Diagnóza leukemie s vlasatými buňkami
v součinnosti ORL VN Brno, OMK FN Brno, OLN NOV Brno
Oddělení klinických laboratoří, VN Brno

MUDr. Gembala Marek – Kazuistika: Neobvyklá příčina těžké anemie
Gembala M.
Klinika vnútorného lekárstva, ÚVN Ružomberok

MUDr. Franeková Lenka, Ph.D. – Syndrom SAPHO
Franeková L.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Diskuse

15.45 – 16.00   Přestávka

16.00 – 17:30   V. blok
Předsedající: Hnátek T., Mihola S.

prof. MUDr. Václavík Jan, Ph.D., FESC – Nova doporučení ESC/EASD pro léčbu diabetu a kardiovaskularních onemocnění
Václavík J.
I. interní kadiologická klinika, FN Olomouc

pplk. MUDr. Krejčíř Josef – Pokroky v léčbě srdečního selhávání
Krejčíř J., Navrátil K.
Interní oddělení, VN Olomouc

mjr. MUDr. Mihola Stanislav – Jak správně léčit intoxikaci digoxinem? Kazuistika z praxe  
Mihola S.
Interní oddělení, VN Brno

PharmDr. Jedličková Zuzana – Digoxin z pohledu klinického farmaceuta
Jedličková Z.
Interní oddělení, VN Olomouc

MUDr. Navrátil Karel – Kombinační terapie v léčbě hypertenze
Navrátil K.
Interní oddělení, VN Olomouc

Diskuse

17.30 – 18.30   Komentovaná prohlídka Klášterního Hradiska

19.30    Společenský program
Gala večer v Domě armády (vstupenky budou vydány při registraci)


18. října 2019 Slavnostní sál

9:00 – 10:30   VI. blok
Předsedající: Horáček J.M., Tozzi I.

MUDr. Jirkovská Jarmila – Kolorektální neoplázie u osob s poruchou sacharidového metabolismu
Jirkovská J., Grega T., Májek O., Vojtěchová G., Krejčí P., Solař S., Zavoral M., Suchánek Š.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

MUDr. Tozzi Igor, Ph.D. – Dolní dyspeptický syndrom
Tozzi I.
Interní oddělení, VN Olomouc

MUDr. Voška Michal – Postavení kolonické kapsle ve screeningu kolorektálního karcinomu
Voška M., Grega T., Vojtěchová G., Ngo O., Májek O., Zavoral M., Suchánek Š.
Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, ÚVN Praha

pplk. MUDr. Kašpárek Ivo – Hyperbarická léčba v gastroenterologii
Kašpárek I.
Ústav leteckého zdravotnictví Praha

npor. MUDr. Jedlička M. – Feochromocytom s ektopickou nadprodukcí ACTH
Jedlička M., Bartoňová L.
Interní oddělení, VN Olomouc

MUDr. Navrátil Karel – Bariatrie ve VN Olomouc – co je nového od roku 2015
Navrátil K., Najdekr M. Cibičková L.
Interní oddělení, VN Olomouc; Chirurgické oddělení VN Olomouc; III. interní klinika, FN Olomouc

Diskuse

10.30 – 11:00 Přestávka

11:00 – 12.30   VII. blok
Předsedající: Navrátil K., Kupsa T.

doc. MUDr. Musil Dalibor, Ph.D. – Hluboká žilní trombóza – co všechno se v poslední době změnilo
Musil D.
I. interní kardiologická klinika, FN Olomouc

npor. MUDr. Skořepa Pavel – Akutní paréza hlasivek – kazuistika z interní JIP
Skořepa P., Horáček J.M.
Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové; III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové; IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové

kpt. MUDr. Vašíček Ondřej – Endokarditida komplikovaně – kazuistika
Vašíček O.
Interní oddělení, VN Olomouc

MUDr. Daďová Eliška – Lékař léčí, příroda uzdravuje
Daďová E.
Ústav leteckého zdravotnictví Praha

MUDr. Navrátil Karel – Křehký pacient v kontextu nových doporučení
Navrátil K.
Interní oddělení, VN Olomouc

Diskuse

12.30   Ukončení konference

 

Program sesterské sekce 17. 10. 2019
 

I. blok 10, 00 - 11, 00 Konferenční sál
předsedající: D. Brancuzká

I. Tozzi di Angelo, VN Olomouc: Komplikace jaterní biopsie a péče o nemocné po výkonu
P. Hnátová, I. Kozáková, ÚVN VFN Praha: Moderní endoskopická termodezinfekce – vlastní zkušenosti
Š. Drábková, E. Melzerová, I. Tozzi di Angelo, VN Olomouc: Současné možnosti diagnostiky helicobacter pylori a její ekonomické zatížení
J. Folttiny, Z. Černá, Š. Suchánek, ÚVN VFN Praha: Endoskopická transmurální resekce v tlustém střevě
M. Nimrichterová, E. Říhovská, VN Olomouc: Péče o válečné veterány ve VNO

Diskuze

Přestávka                                                                                                                                           15 min

II. blok 11,15 – 12,15 Konferenční sál
předsedající: E. Broschinská

V. Zavacká, R. Venclů, ÚVN VFN Praha: Srdeční selhání
Ľ. Pagáčová, R. Pažitková Šafeková, ÚVN SNP Ružomberok – FN: Transplantácia obličky jako nádej   na nový život
H. Vaňáková, L. Tomašíková, VN Olomouc. Společný symptom horečka – nejzajímavější diagnózy letošního léta
E. Ďurejová, ÚVN SNP Ružomberok – FN: Zdravie a výživa
V. Hromková, R. Veselá, 6 polní nemocnice Hradec Králové: Polní nemocnice očima sestry

Diskuze

Přestávka na oběd                                                                                                                               60 min

III. blok 13,15 – 14,30 Konferenční sál
předsedající: R. Hrudníková

Z. Jedličková, FVZ UO Hradec Králové: Úskalí infuzní terapie
M. Šalšová Macháčková, firma Abbott, M. Povýšilová,VN Olomouc: Okamžité měření glykémie v systému FreeStyle Libre
S. Valinčičová, R. Šparlínková, VN Olomouc: Péče o pacienta s život ohrožující hyperglykémií
V. Kusá, T. Nádvorníková, VN Olomouc: Kazuistika morbidně obézní pacientky
M. Růžičková, FN Olomouc: Obezita – chirurgická léčba, kazuistika pacienta po bariatrické operaci

Diskuze

Ukončení odborného programu


Parkování účastníků konference před Vojenskou nemocnicí v Olomouci zajištěno na vyhrazené ploše.

Ubytování pro všechny přihlášené zajištěno v hotelu Theresian.

Pokoje 
Jednolůžkový                                                1700 Kč                           
Dvojlůžkový                                                   2000 Kč                           

Součástí konference vojenských internistů bude prezentace farmaceutických firem v předsálí a výstava automobilů NISCAR s.r.o. na nádvoří nemocnice.

Partnery jsou:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Bayer, s.r.o.
Pfizer, s.r.o.
Zentiva, k.s.
Servier, s.r.o.
Novartis, s.r.o.
Boehringer Ingelheim, s.r.o.
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

VZUO

 

 

 

 

 

 

 

Důležité adresy: 

1. Hotel Theresian - Javoříčská 5, Olomouc 
2. Dům armády Olomouc - Třída 1. máje Olomouc